Image

Jesteśmy przedszkolem

otwartym na potrzeby

dzieci i rodziców.

Image

Publiczne Przedszkole nr 1
im. Jana Brzechwy
w Radomsku

97-500 Radomsko, ul. Miła 13
tel.:(44) 685-44-28
tel./fax: 044 685 44 29
e-mail:dyrektorpp1@radomsko.pl
Dyrektor: Jadwiga Grzegorczyk

Image

Poznaj nas i naszą Misję

Jesteśmy przedszkolem otwartym na potrzeby dzieci i rodziców. Nie chcemy stać w miejscu, ciągle się rozwijamy i doskonalimy.

Jesteśmy autorami i organizatorami konkursów i wystaw fotograficznych. Organizujemy grupy zainteresowań wspólnych dla dzieci i rodziców np. „Czytające rodziny”.
Nasza wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna priorytetowo traktuje metody aktywizujące proces nauczania dziecka oraz uczestniczenie przez nie w licznych formach dziecięcej twórczości (happeningi, ekomitingi, warsztaty aktywnej twórczości) zapewniają wysokie efekty w edukacji wychowanków przedszkola.
To jednak tylko teoretyczny wstęp do tego, JAKIE jest nasze przedszkole. Zapraszamy do poznania nas i przekonania się za co dzieci nas kochają, a rodzice szanują… z wzajemnością :)

Koncepcja współpracy
Koncepcja współpracy

Jesteśmy przedszkolem otwartym na potrzeby dzieci i rodziców.

Strażnicy wiedzy
Strażnicy wiedzy

Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Wspieramy rozwój
Wspieramy rozwój

Nie chcemy stać w miejscu, ciągle się rozwijamy i doskonalimy.

Partnerstwo
Partnerstwo

Organizowanie grup zainteresowań wspólnych dla dzieci i rodziców np. „Czytające rodziny”.

Zamiłowanie i pasje
Zamiłowanie i pasje

Jesteśmy autorami i organizatorami konkursów i wystaw fotograficznych.

Twórczość dziecięca
Twórczość dziecięca

Priorytetowe traktowanie metod aktywizujących proces nauczania dziecka oraz uczestniczenie przez nie w licznych formach dziecięcej twórczości .

Image
Image
Image
Image
Image

Godziny otwarcia przedszkola

Przedszkole pracuje w godzinach 6.00-17.00 zapewnia dzieciom całodzienne wyżywienie. Zabawy i zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Funkcjonuje sześć oddziałów przeznaczonych dla dzieci 3,4,5,6 – letnich.
Przedszkole realizuje pięciogodzinną podstawę programową w godzinach 7°°-12°°

Image

PROMUJEMY ZDROWIE

Nasze Przedszkole Promujące Zdrowie „Zdrowo żyć – zdrowym być

Image

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

Wybrane publikacje naszych nauczycieli przedszkolnych

Image

EDUKACJA EKOLOGICZNA

„Ekoprzedszkolak poznaje tajemnice wody – obserwuje, bada, eksperymentuje”

Oferta Edukacyjna

Jesteśmy przedszkolem otwartym na potrzeby dzieci i rodziców. Nie chcemy stać w miejscu, ciągle się rozwijamy i doskonalimy.

 • zajęcia umuzykalniające
 • zajęcia w zakresie gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej
 • terapię logopedyczną
 • zajęcia w pracowni komputerowej
 • koncerty muzyczne
 • spektakle teatralne organizowane na terenie przedszkola
  oraz poza nim
 • wycieczki krajoznawcze dla dzieci (autokarowe)
 • dni otwarte i zajęcia adaptacyjne w przedszkolu
 • zajęcia otwarte dla rodziców
 • uroczystości o charakterze rodzinnym
 • warsztaty edukacyjne, teatralne dla dzieci i ich rodziców
 • spotkania z psychologiem, pedagogiem i innymi specjalistami
 • festyny, happeningi, wycieczki dla dzieci i rodziców, imprezy plenerowe i inne przedsięwzięcia o charakterze otwartym
© 2024 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 IM. JANA BRZECHWY W RADOMSKU

97-500 Radomsko, ul. Miła 13
tel.:(44) 685-44-28
tel./fax: 044 685 44 29
e-mail:dyrektorpp1@radomsko.pl
Dyrektor: Jadwiga Grzegorczyk

Image
Image