HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO
na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli:

29.01.2024 – 05.02.2024 - Rodzice składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu

12.02.2024 – 08.03.2024 - Termin składania dokumentów

11.03.2024 – 15.03.2024 - Postępowanie rekrutacyjne

20.03.2024 - Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

27.03.2024 - Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

06.05.2024 – 15.05.2024 - Postępowanie uzupełniające

Załączniki do pobrania:

REKRUTACJA 2024
Harmonogram Rekrutacja informacja dla rodziców
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Oferta edukacyjna 2024
Oświadczenia
Wniosek
Zarządzenie-9-2024