Zdalne nauczanie - pięciolatki i sześciolatki

wtorek, 06 kwiecień 2021 10:07

Propozycje zadań edukacyjnych dla dzieci 5 i 6- letnich (oddział V) i ich Rodziców od 06.04 do 9.04.2021

Propozycje zadań edukacyjnych dla dzieci 5 i 6- letnich (oddział V) i ich Rodziców od 06.04 do 9.04.2021
Tematyka tygodniowa: Chciałbym być sportowcem.

1. Słuchanie wiersza Jadwigi Koczanowskiej Gimnastyka.
 Przy nagraniu muzyki tanecznej dziecko wykonuje ruchy – podskoki, skłony w przód, skłony w bok, obroty, wymachy ramion.
• Słuchanie wiersza.
Gimnastyka to zabawa,
ale także ważna sprawa,
bo to sposób jest jedyny,
żeby silnym być i zwinnym.
Skłony, skoki i przysiady
trzeba ćwiczyć – nie da rady!
To dla zdrowia i urody
niezawodne są metody.                                                                                                                                                                              
2. Zabawa orientacyjno-porządkowa-,, Po równiutkiej dróżce”. Dziecko stoi na jednej linii przy ścianie. Zapamiętuje swoje miejsce. Idzie na spacer zgodnie z wierszem mówionym przez rodzica, naśladując ruchy, o których jest w nim mowa.

Idą dzieci równą drogą,- maszeruje w rytmie wiersza,
po kamyczkach iść nie mogą,
po kamyczkach hop, hop, hop, wykonuje trzy podskoki w miejscu,
a potem przysiad do dołeczka skok. podparty,
Pora wracać. Kto się znuży, maszeruje w rytmie wiersza,
ten odpocznie po podróży. biegnie na swoje miejsce.
Dom już blisko... nogi w ruch.
Kto zwycięży – zuch!

3. Zabawy i ćwiczenia z literą j.- dla dzieci 6- letnich
Odkrywam siebie. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 39.
• Pokaz litery j, J drukowanej.
• Odczytanie wyrazu z rodzicem. Odszukanie na ostatniej karcie takiego samego wyrazu. Wycięcie go i przyklejenie na nim. Pokolorowanie rysunku.
• Ozdobienie liter j, J.
• Odszukanie wśród podanych wyrazów wyrazu jagody. Podkreślenie go. Liczenie podkreślonych wyrazów.
• Odkrywam siebie. Litery i liczby, s. 76.
• Odczytanie wyrazu. Odszukanie na końcu kart kartoników z literami tworzącymi wyraz jagody. Wycięcie ich, ułożenie z nich wyrazu, a potem przyklejenie w okienkach. Pokolorowanie rysunku.
• Odczytanie sylab. Odczytanie sylab i wyrazów.
• Pisanie liter j, J po śladach, a potem – samodzielnie.
4. Zabawa ruchowa,, Części ciała”
Dziecko powtarza tekst mówiony przez rodzica. i wskazuje wymieniane w nim części ciała. Przy powtórzeniu zabawy rodzic zwiększa tempo mówienia wierszyka.
Głowa, ramiona, kolana, pięty,
kolana, pięty, kolana, pięty.
Głowa, ramiona, kolana, pięty,
oczy, uszy, usta, nos.


5. Słuchanie piosenki Songo (sł. i muz. Danuta i Karol Jagiełło).
Źródło: Internet.
Tak się zaczyna nasz nowy taniec,
 to właśnie jego rytm,
 może go tańczyć, kto tylko zechce,
 możesz go tańczyć ty.
 Wystarczy tylko trochę odwagi,
 wystarczy tylko chcieć,
 aby zabawić się razem z nami
 i frajdę z tego mieć.
Ref.: Songo, songo, songo
 przybył do nas z Kongo
 i dlatego właśnie
 tak wspaniale brzmi.
 Songo, songo, songo
 przybył do nas z Kongo
 i dlatego właśnie
 zatańcz go i ty.
II. Na pewno zaraz go zapamiętasz,
 bo bardzo dobrze brzmi.
 Może go tańczyć, kto tylko zechce,
 możesz go tańczyć ty.
 Wystarczy tylko trochę odwagi,
 wystarczy tylko chcieć,
 aby zabawić się razem z nami
 i frajdę z tego mieć.
Ref.: Songo, songo, songo...
III. Już całe miasto tańczy nasz taniec
 i o nim tylko śni,
 może go tańczyć, kto tylko zechce,
 możesz go tańczyć ty.
 Wystarczy tylko trochę odwagi,
 wystarczy tylko chcieć,
 aby zabawić się razem z nami
 i frajdę z tego mieć.
Ref.: Songo, songo, songo...

6. Uzupełnianie zadań w karcie pracy
Karta pracy, cz. 3, nr 65.
− Policzcie przedmioty w każdej ramce. Zaznaczcie ich liczbę w pustych okienkach. Dokończcie ozdabiać ramki.

7. Wykonywanie zadań w karcie pracy
Karta pracy, cz. 3, nr 66.
− Przeczytajcie z rodzicem lub samodzielnie wyrazy: nie, tak. Połączcie je z odpowiednimi zdjęciami.
− Określcie położenie obrazka przedstawiającego piłkę na kolejnych kartkach.
− Rysujcie po śladach rysunków piłek.

8. Sportowe ćwiczenia ruchowo-słuchowo-graficzne.
• Rozmowa na temat wspólnego odpoczynku rodziców i dzieci.
− Co robicie z rodzicami w wolne dni?
− Czy wybieracie się gdzieś? Czym się wtedy poruszacie?
− Jaki sposób odpoczynku podoba się wam najbardziej?
• Ćwiczenia ruchowo-naśladowcze Jedziemy na rowerkach.
Dzieci kładą się na dywanie. Pedałując, mówią:
Na wycieczkę wyruszamy,
raz i dwa, raz i dwa.
Tata jedzie obok mamy,
z tyłu – nas ma.

9.  Uzupełnianie kart pracy
Karta pracy, cz. 3, nr 68.
− Posłuchajcie tekstu. Rysujcie po śladach torów. Potem, nie odrywając ręki od kartki, rysujcie po śladach
rysunków bloków.
− Pokażcie ręką (jedną ręką, drugą ręką, obiema), jak
przebiega górzysta droga.
− Rysujcie po śladach górzystej drogi.

10. Moja ulubiona forma czynnego wypoczynku – rysunek kredką świecową.

11. Utrwalenie litery „j”

Litera J - Pobierz