Zdalne nauczanie - dzieci pięcioletnie

poniedziałek, 12 kwiecień 2021 10:00

Propozycje zajęć i zabaw dla dzieci 5-letnich i ich Rodziców - oddział IV „Pszczółki” - do realizacji 12.04. - 16.04.2021r.

Tematyka: Cuda i dziwy
1. Na planecie Chustolandia
Zapoznanie z nazwą nowego miesiąca na podstawie wiersza Wandy Chotomskiej
Kwiecień.
Chodzi Kwiecień po świecie
w fiołkowym berecie,
z czarodziejską pałeczką w kieszeni.
Za pomocą pałeczki
w ciągu małej chwileczki
wszystkie rzeczy potrafi odmienić.
Koniom – skrzydła doczepia,
krowę zmieni w fortepian,
tort upiecze ze śniegu,
strusia wyśle na biegun,
dom na dachu postawi,
klucz zmajstruje żurawi,
księżyc w czapkę ubierze,
gwiazdy zmieni w talerze,
z klombu zerwie dwa słonie,
by pachniały w wazonie,
z papug zrobi tygrysy,
które jedzą irysy,
sto kogucich grzebieni
w wielkie góry zamieni –
ledwie wyjmie pałeczkę z kieszeni.
• Zwracanie uwagi na nazwę miesiąca, o którym jest mowa w wierszu; przypomnienie
nazwy miesiąca, który występował przed kwietniem, i tego, który nastąpi po nim.
• Wypowiedzi dzieci na temat nieprawdopodobnych rzeczy, które wyczarował kwiecień w
wierszu czarodziejską pałeczką; wyjaśnianie, dlaczego nie mogą mieć one miejsca;
zwracanie uwagi na humor zawarty w utworze.
Wyjaśnianie przez dzieci znaczenia przysłowia: Kwiecień – plecień, bo przeplata trochę
zimy, trochę lata.
Zabawa Jestem kwietniem i wyczaruję ......(dziecko kończy zdanie)
Zabawa Dokończ.
Dzieci kończą porównania, podając swoje przykłady.
Czerwony jak...
Niebieski jak...
Różowy jak...

Żółty jak...
• Wypowiedzi dzieci na temat: Co by było, gdyby na Ziemi wszystko było czerwone
(niebieskie, różowe...)?
Rysowanie wymyślonej planety: jej mieszkańców, roślin, zwierząt w wybranym, jednym
kolorze, np. czerwonym (niebieskim, zielonym, różowym).
• Wspólne oglądanie prac. Nadawanie nazw narysowanym planetom
Zabawy i ćwiczenia z literą f. Cel: zapoznanie z literą f: małą i wielką,
drukowaną (5-latki)
Analiza i synteza słuchowa słowa farby.
• Dzielenie słowa farby na sylaby.
− Co słyszycie na początku słowa farby?
• Podział na sylaby nazw obrazków, które rozpoczynają się głoską f.
• Dzielenie słowa farby na głoski.
• Podawanie przykładów słów rozpoczynających się głoską f (fajka, flaga, foka...),
mających ją w środku (agrafka, delfin, perfumy...) oraz na końcu (elf, kilof, traf...).
Zabawy na świeżym powietrzu
• Zabawa ruchowa Właśnie tak.
N. mówi, że gdy ktoś chce zostać kosmonautą, to musi być bardzo sprawny fizycznie:
silny, zwinny, wysportowany. Dlatego chce dzisiaj zobaczyć, czy dzieci potrafią (a na
pewno potrafią) wykonać różne ćwiczenia.
− Zaczynamy!
− Połóżcie się na plecach.
− Połóżcie się na boku i pomachajcie dłonią rodzicom.
− Połóżcie się na brzuchu i uderzajcie stopami o siebie.
− Połóżcie się na brzuchu i wydłużcie swoje ręce i nogi.
− A teraz usiądźcie i szeroko rozstawcie nogi.
− Pochylcie się do przodu i spróbujcie obiema dłońmi dotknąć palców stóp.
− W siadzie, obiema rękami bębnijcie w klatkę piersiową.
− Zamknijcie oczy i palcem wskazującym znajdźcie czubek swego nosa.
− A teraz klęknijcie na trawie.
− Spróbujcie zaokrąglić swoje plecy.
− Dotknijcie jedną ręką trawy, a palcem wskazującym drugiej ręki wskażcie niebo.
− Podnieście kolano, aby nie dotykało do trawy.
− Teraz stańcie na obu nogach.
− Wyciągnijcie obie ręce w kierunku nieba.
− Wyprostujcie obie nogi i spróbujcie dotknąć dłońmi stopy.
− Opukajcie delikatnie czubkami palców boki swoich stóp.
− Zrobiliście wszystko wspaniale. Każdy z was zdał test na kosmonautę.
Słuchanie piosenki Trzej kosmici (sł. Stanisław Karaszewski, muz. Stanisław Marciniak).
I. Trzej kosmici, trzej kosmici
przylecieli rankiem.
Ten w talerzu, tamten w spodku,
trzeci leciał w dzbanku.

Ref.: Pierwszy – krągłe jajeczko,
drugi – chrupka bułeczka,
a ten trzeci – drżący, chlupiący,
jak ta kawa z mleczkiem.
II. Trzej kosmici, trzej kosmici
wpadli przez okienko,
w pokoiku na stoliku
lądowali miękko.
Ref.: Pierwszy – krągłe jajeczko...

2.W przestrzeni kosmicznej.
Posłuchajcie nazw planet.
− Powiedzcie, jak nazywa się pierwsza, druga, trzecia... ósma planeta, licząc od Słońca.
(zasoby internetu)
• Zainteresowanie dzieci tą tematyką. Wyjaśnianie znaczenia słów: kosmos, planety,
przestrzeń międzyplanetarna, rakieta, sputnik, UFO, pojazd kosmiczny.
• Zachęcanie do zdobywania informacji, ilustracji i materiałów potrzebnych do wykonania
gazetki o kosmosie; wspólne jej wykonywanie z rodzicami; zachęcanie do posługiwania
się pojęciami: kosmonauta, pojazd kosmiczny, baza kosmiczna.
Książki, ilustracje o tematyce związanej z kosmosem – oglądanie w internecie lub z
zasobów domowych.
Oglądanie obrazka przedstawiającego Układ Słoneczny.
• Wyjaśnianie pojęcia Układ Słoneczny.
Układ Słoneczny to Słońce i osiem krążących wokół niego planet.
• Słuchanie nazw poszczególnych planet, nazywanie: tej, na której żyjemy (Ziemia),
największej (Jowisz), najmniejszej (Merkury), znajdującej się najbliżej Ziemi (Wenus).
Słuchanie opowiadania.
Gdzieś w najgłębszej aksamitnej czerni wszechświata krąży cudownie błękitny świat. Z
dalekawygląda on jak prześliczna, niebiesko-biała, zamglona marmurowa kula. Ale im
bardziej się zbliżamy, tym więcej widzimy kolorów – czerwienie, brązy, żółcie i wszystkie
odcienie zieleni. Jest wiele światów unoszących się w przestrzeni, ale ten świat jest
szczególny. To nie jest zwykły świat. Są bowiem na nim zwierzęta. Miliardy zwierząt.
Więcej zwierząt niż wszystkich gwiazd, które mrugają z nocnego nieba.
A wszystkie owe zwierzęta są dziećmi tego świata. Ponieważ ten świat jest ich Matką. My
zaś nazywamy go Matką Ziemią. Zwierzęta nie są same na Matce Ziemi. Żyją tu również
ludzie. Miliardy ludzi. Jest ich więcej niż gwiazd, które mrugają z nocnego nieba. Oni
także sądziećmi Matki Ziemi. Tak więc zwierzęta i ludzie, i Matka Ziemia – to jedna
wielka rodzina. I bawią się tu delfiny. I śpiewają ptaki. I tańczą gazele. I żyją ludzie.
W najgłębszej aksamitnej czerni wszechświata krąży rodzina Matki Ziemi. I zwierzęta
pamiętają.
One pamiętają Matkę Ziemię z czasów, zanim pojawili się na niej ludzie.
Pamiętają czas, gdy lasy były gęste, bujne i zielone. Gdy oceany i rzeki, i jeziora były
przejrzyste i krystalicznie czyste. Gdy niebo było jasne i tak błękitne.

Zwierzęta pamiętają też chwile, kiedy ujrzały pierwszych ludzi.
Na początku zaledwie kilku. Ale potem coraz więcej i więcej, aż ludzie rozeszli się po
całej Matce Ziemi.
Mimo to nadal zwierząt było więcej niż ludzi. I ludzie dzielili się Matką Ziemią ze
zwierzętami.
Jeszcze pamiętali, że zwierzęta są ich siostrami i braćmi.
Jeszcze pamiętali, że stanowią cząstkę jednej wielkiej rodziny. I zwierzęta, i ludzie – to
oczy i uszy, i serce Matki Ziemi. Więc kiedy bawiły się delfiny, bawiła się Matka Ziemia.
Kiedy śpiewały ptaki, Matka Ziemia śpiewała. Kiedy tańczyły gazele, Matka Ziemia
tańczyła. A kiedy ludzie kochali, kochała i Matka Ziemia.
Mijały lata, rodzili się ludzie. Coraz więcej i więcej, i więcej. Aż wreszcie ludzi było
więcej niż zwierząt. I ludzie zapomnieli. Zapomnieli dzielić się ze zwierzętami ziemią i
wodą, i niebem Matki Ziemi. Zapomnieli, że zwierzęta to ich siostry i bracia. Zapomnieli,
że wszyscy są cząstką jednej wielkiej rodziny Matki Ziemi. Ludzie zapomnieli. Ale
zwierzęta pamiętały. Wiedziały, że kiedyś będą musiały ludziom o tym przypomnieć.I
teraz każdego dnia nasze siostry i bracia przypominają. Bo kiedy bawią się delfiny, ludzie
pamiętają. Kiedy śpiewają ptaki, także pamiętają. Kiedy tańczą gazele, także pamiętają.
A kiedy ludzie będą pamiętać, będą też kochać.
• Rozmowa na temat opowiadania.
Wypowiedzi dzieci na temat wyglądu Ziemi, jej mieszkańców, ich postępowania.
Słuchanie piosenki Ziemia – zielona wyspa (sł. Halina Cenarska, muz. Andrzej Nowak).
Zabawa przy piosence.
Dzieci:
I. Nie warto mieszkać na Marsie, wykonują naprzemienne ruchy palcem
wskazującym przed sobą,
nie warto mieszkać na Wenus.
Na Ziemi jest życie ciekawsze, klaszczą w dłonie,
powtarzam to każdemu. zbliżają dłonie do ust – kierują głowy w prawą
stronę i w lewą stronę, do dzieci stojących obok
nich,
Ref.: Bo Ziemia to wyspa, podskakują w parach, w kółeczko, w jedną stronę,
to wyspa zielona
wśród innych dalekich planet.
To dom jest dla ludzi, zmieniają kierunek podskoków,
dla ludzi i zwierząt,
więc musi być bardzo zadbany.
II. Chcę poznać życie delfinów trzymają się za ręce, małymi krokami zbliżają się
do wnętrza koła,
i wiedzieć, co piszczy w trawie.
Zachwycać się lotem motyla naśladują ruchy motyla, cofają się,
i z kotem móc się pobawić. dłonie mają przy głowie (uszy kota), wysoko
unoszą kolana, naśladując skradanie się,
Refren jak wyżej.
III. Posadźmy kwiatów tysiące, naśladują sadzenie roślin,
posadźmy krzewy i drzewa.

Niech z nieba uśmiecha się Słońce, ręce trzymają w górze, wykonują obroty dłońmi
z rozłożonymi palcami – świecą promienie słońca,
pozwólmy ptakom śpiewać. składają dłonie w dzióbki – śpiewają ptaki.
Refren jak wyżej.
Wykonywanie pracy przedstawiającej naszą planetę - Ziemia widziana oczami dzieci.
Kolorowe gazety, nożyczki, bibuła, flamastry, klej.
• Wycinanie z kolorowych gazet elementów wybranych przez dzieci.
• Przyklejanie ich na jasnozielonych kartkach w kształcie koła.
• Uzupełnianie szczegółów flamastrami i kolorową bibułą.
• Wspólne oglądanie powstałych prac; zachęcanie do wypowiedzi na temat własnych prac.
Ćwiczenia słuchowe Co to za dźwięki?
Metalowe przedmioty.
Rozpoznawanie odgłosów wydawanych przez poruszanie
metalowymi przedmiotami, np.: monetami, łyżkami, pokrywkami, kluczami.
Rodzic demonstruje zgromadzone przedmioty, dzieci je nazywają i określają, do czego
służą.
Próbują w różny sposób wydobyć z nich dźwięki.
Po odwróceniu się rozpoznają, jaki przedmiot wydaje
dany dźwięk (najpierw dźwięki z przedmiotów wydobywa R., potem – chętne dzieci).
3. Przybysze z kosmosu.
Spotkanie z ufoludkiem – słuchanie rymowanki
Sylwetka ufoludka.
Jestem Ufuś piegowaty,
mam ubranko w srebrne łaty,
a na głowie czułki dwa,
skaczę lekko: hopsa, sa.
Mieszkam sobie we wszechświecie,
podróżuję w swej rakiecie.
Przyjaciela zdobyć chciałem,
więc na Ziemię przyleciałem.
Zaprzyjaźnić chcę się z wami,
choć jesteście jeszcze mali.
Złego nic mi nie zrobicie?
Czy bać muszę się o życie?
Chętnie z wami porozmawiam.
Przyjacielski ukłon składam.
Ziemia piękną jest planetą,
choć od mojej tak daleką.
Poznać wasze chcę zwyczaje
i pozwiedzać różne kraje.
• Rozmowa na temat: Czy w kosmosie można spotkać żywe istoty?
• Wyjaśnianie pojęcia ufoludek.

Zachęcanie do wypowiadania się na temat wyglądu przybyszów z innych planet.
• Opowieść ruchowa przy muzyce – Wyprawa na nieznaną planetę.
Nagranie spokojnej melodii, tekst opowieści ruchowej.
Dzieci naśladują czynności, które pokazuje i o których opowiada R.
Pewnego dnia dzieci postanowiły wybrać się w podróż, w poszukiwaniu nowej planety.
Założyły skafandry kosmiczne, weszły po schodkach do rakiety, zapięły pasy
bezpieczeństwa i wystartowały w nieznaną podróż. Leciały, leciały, omijały napotkane
rakiety i statki kosmiczne, machały rękami do pilotujących je kosmonautów, aż
wylądowały na niezwykłej planecie. Wysiadły z rakiety. Przeskakiwały z nogi na nogę po
kamieniach, następnie przepłynęły przez czerwoną
rzekę, czołgały się przez zarośla, aż w końcu stanęły na górze. Tam zobaczyły ogromną
liczbę kolorowych motyli. Tak jak one zaczęły latać, machając rączkami jak skrzydełkami.
Niestety, to je bardzo zmęczyło. Ocierały pot z czoła. Postanowiły chwilę odpocząć.
Położyły się na piasku i zasnęły, cichutko pochrapując. Kiedy otworzyły oczy i mocno się
przeciągnęły, aby rozprostować kości, okazało się, że znajdują się przy swoich rakietach.
Wsiadły do nich, wchodząc po schodkach, i ruszyły w powrotną drogę, bo na Ziemi czuły
się najlepiej.
• Zwracanie uwagi na wieloznaczność słowa rakieta.
Obrazki przedstawiające różne przedmioty, między innymi: rakietę kosmiczną, rakietę do
tenisa stołowego, ziemnego, rakietę śnieżną, do badmintona, napis rakieta.
(wyszukanie obrazków w internecie i pokazanie dziecku)
• Rakieta kosmiczna – wykonywanie pracy przestrzennej z wykorzystaniem
plastikowych butelek po napojach (różnej wielkości), folii samoprzylepnej i papieru
kolorowego, klej, nożyczki.
• Samodzielne działania dzieci.
• Oglądanie powstałych prac.
• Zabawa Jak witają się ufoludki?
R. pokazuje, jak według niego mogą się witać ufoludki, a dziecko naśladuje jego
propozycję.
Np. łapią się za nosy, chwytają jedną ręką swój nos, a drugą za ucho witającego się z nim
ufoludka i kłaniają się razem. Dziecko pokazuje potem swoje propozycje.
Ćwiczenia artykulacyjne Mowa kosmitów.
Dzieci powtarzają za R. grupy sylab, np.: zu, że, żo, ża, ży, żi, sza, szo, sze, szy, szu, szi,
cza, czo, cze, czy, czu, czi...
• Tworzenie nazw mieszkańców poszczególnych planet przez analogię, np. Ziemia –
Ziemianie, Mars – Marsjanie itp.
4. Kiedy jest dzień, a kiedy noc?
Zabawa rozwijająca wyobraźnię i inwencję twórczą – W języku kosmitów.

Wymyślanie w parach języka, którym porozumiewają się przybysze z innych planet.
Prezentowanie powstałych dialogów przez dziecko.
− Posłuchajcie rymowanki. Narysujcie ufoludka według opisu.
Ufoludek, ufoludek
to zielony, mały ludek.
Oczy duże ma jak sowa,
trzecią rękę z tyłu chowa.
Nóżki krótkie jak u świnki,
a na głowie – dwie sprężynki.
Ćwiczenia matematyczne:
Kosmonauci lecą rakietą - pierwszy ma niebieskie szelki, drugi – z listków pasek wielki,
trzeci – żółte okulary, czwarty – buty nie do pary, piąty – kieszeń
całkiem sporą, szósty – torebkę czerwoną, siódmy – czarne rękawiczki, ósmy – dwa małe
króliczki, dziewiąty – nos zakrzywiony, a dziesiąty jest zielony.
- Ilu kosmonautów leci rakietą?
- Ilu kosmonautów wybierze się rakietą w podróż kosmiczną?
• Omawianie wyglądu kosmonautów, o których czytał R., np. Jak wygląda czwarty (piąty,
dziesiąty...) kosmonauta?, Który kosmonauta ma żółte okulary (czarne rękawiczki...)
Słuchanie wiersza Halo, tu mówi Ziemia.
• Zapoznanie z wierszem.
Uświadamianie dzieciom, że Ziemia jest kulą składającą się z dwóch półkul, że kręci się
wokół własnej osi i krąży wokół Słońca, a na pełny obrót potrzebuje całego roku.
Dzień dobry, dzieci! Jestem Ziemia, – Dobranoc! – wołam.
wielka, okrągła jak balonik. – Dzień dobry! – wołam,
Z tej strony – Słońce mnie opromienia, to znaczy zrobiłam obrót dokoła.
a z tamtej – nocy cień przesłonił. A oprócz tego wciąż, bez końca,
Gdy jedna strona jest oświetlona, muszę się kręcić wokół Słońca.
to zaciemniona jest druga strona. Nigdyście jeszcze nie widzieli
Wy zajadacie pierwsze śniadanie, takiej olbrzymiej karuzeli!
a spać się kładą Amerykanie. Bo trzeba mi całego roku,
Właśnie! ażeby Słońce obiec wokół.
Bo ja się kręcę w krąg, jak bardzo duży bąk.
• Zapoznanie z wyglądem i zastosowaniem globusa, wprawianie go w ruch przez chętne
dzieci (ukazanie wirowego ruchu Ziemi).
• Zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem globusa oraz lampki stojącej (jako Słońca) – Jak
powstają dzień i noc.
Globus, lampka stojąca.

Wyjaśnianie dzieciom, że Ziemia kręci się wokół własnej osi. Na ten obrót potrzebuje
24 godzin. Dzień jest po tej stronie Ziemi, która jest zwrócona do Słońca – widać je na
niebie, jeśli nie ma chmur (demonstracja przez oświetlenie globusa z jednej strony). Noc
jest po tej stronie Ziemi, która jest odwrócona od Słońca. Jeśli nie ma na niebie chmur,
widzimy wtedy Księżyc, który odbija światło słoneczne, i gwiazdy. Wirowy ruch Ziemi
powoduje zmianę oświetlenia Ziemi przez Słońce, dlatego po dniu następuje noc.
Nasze słoneczko – wykonywanie pracy.
Żółty papier, koło wydarte z papieru, klej.
• Wydzieranie przez dzieci z żółtego papieru pasków różnej długości (promieni).
• Przyklejanie ich na środku kartki wokół wydartego koła. (O grubości, ilości, długości i
rozmieszczeniu promieni decydują dzieci).
• Wspólne oglądanie powstałych prac.

Księżyc widziany z Ziemi w ciągu 1 miesiąca- ..................
Obejrzyjcie zdjęcia Księżyca w różnych fazach (oglądana z Ziemi, oświetlana przez
Słońce, część Księżyca).
Księżyc to jedyny naturalny satelita Ziemi. Jest piątym co do wielkości księżycem
w Układzie Słonecznym. Obiega on Ziemię w ciągu 27 dni. Księżyc to jedyne ciało
słoneczne, na którym lądowali ludzie. Łącznie stanęło na nim 12 osób (sześć lądowań w
latach 1969–1972).
Z Ziemi przez cały czas jest widoczna tylko jedna jego strona (drugą sfotografowano).
Słońce oświetla zawsze (poza zaćmieniami) tylko połowę powierzchni Księżyca.
Jego fazy są wynikiem oglądania tej połowy pod różnymi kątami, spowodowanymi
różnymi położeniami Słońca, Ziemi i Księżyca względem siebie. Kiedy Księżyc
jest w pełni, znajduje się po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce. W nowiu położenie
Księżyca na sferze niebieskiej jest bliskie położeniu Słońca.
5. Gwiazdy na niebie
Ćwiczenia wizualizacyjne Spotkanie z kosmitami.
Nagranie spokojnej muzyki.
R. opowiada dzieciom przy dźwiękach spokojnej muzyki, a one słuchają z zamkniętymi
oczami.
Wyobraźcie sobie, że wybieracie się na planetę Eps w gwiazdozbiorze Oriona. Pojazd
kosmiczny jest już przygotowany. Wsiadacie do niego i... rakieta startuje. Siła grawitacji
wtłacza was w fotele, ale po chwili możecie już swobodnie oddychać. Wstajecie z foteli i
podziwiacie, widzianą przez okrągłe otwory, błękitną planetę – naszą Ziemię, która robi
się coraz mniejsza i mniejsza, aż znika wam zupełnie z oczu. Za to wy robicie się coraz
lżejsi i zaczynacie unosić się w powietrzu.
Możecie nawet robić fikołki. Świat wokół wygląda jak zaczarowany: miliony
błyszczących gwiazd! Ale oto zbliża się kres podróży. Siadacie w fotelach, już niestraszna
wam grawitacja. Oto nowa planeta i jej mieszkańcy. Wyglądają dziwnie znajomo – tylko
ten niebieski odcień skóry.

Rozmowa na temat kosmosu.
• Oglądanie zdjęć przedstawiających teleskopy kosmiczne. Wyjaśnianie ich zastosowania.
Zdjęcia przedstawiające teleskopy kosmiczne.
• Wypowiadanie się na temat życia w kosmosie.
− Czy w kosmosie mogą żyć istoty rozumne?
− Czy muszą być podobne do nas?
− Czy nauka potwierdza istnienie innych istot w kosmosie?
• Pokaz zdjęć przedstawiających wybrane gwiazdozbiory. Wyjaśnianie dzieciom, że na
niebie gwiazdy tworzą wzory, zwane gwiazdozbiorami, które mają swoje nazwy.
Zaprezentowanie dzieciom wybranych gwiazdozbiorów, np.: Wielki Wóz, Mały Wóz,
Panna, Bliźnięta, Lew.
https://www.youtube.com/watch?v=sFbnlJqYT1c
https://www.youtube.com/watch?v=_SKe11ntnGc
https://www.youtube.com/watch?v=KZzdwT4mZJk
https://www.youtube.com/watch?v=FDmIkrCR4AA
https://www.youtube.com/watch?v=rLpvLlR7Sfw
https://www.youtube.com/watch?v=5KsbXY_2eZc

Więcej w tej kategorii: « Chciałbym być sportowcem