Zdalne nauczanie - dzieci czteroletnie

środa, 07 kwiecień 2021 10:19

Propozycje zabaw i zajęć dla dzieci 4- letnich i ich rodziców  do realizacji w dniach 6-9 kwietnia 2021 r

Tematyka zajęć: „Wiosna na wsi”

Dzień pierwszy: Na wiejskim podwórku.

Pomoce do przygotowania przez rodzica w domu: obrazki zwierząt z gospodarstwa, książka o wiejskich zwierzętach, plastelina w różnych kolorach.

1.    Słuchanie wiersza Psotna świnka (autorka: H. Bechlerowa)
Rodzic czyta dziecku wiersz:
Rzekł kaczorek do gąsiorka:
– Świetnie się zabawić można!
Patrz, kartofel wypadł z worka –
będzie z niego piłka nożna.
Leci piłka w różne strony:
wyżej, niżej, w lewo, w prawo...
Patrzy indyk, kot i wrony,
Łatek szczeka: – Brawo, brawo!
Sroka ze wsi przyleciała,
łebkiem kręci, dziób otwiera
i rozgłasza po wsi całej:
– Górą kaczki! Dwa do zera!
Nie skończyły się zawody,
bo malutka Michalinka
otworzyła nagle chlewik
i wypadła stamtąd świnka.
– Dość zabawy! – głośno rzekła,
zjadła piłkę i – uciekła.
2.    Rozmowa na temat wiersza.
Kto jest mamą kaczorka, a kto – mamą gąsiorka?
− w co grały kaczki z gąskami?
− Co było piłką?
− Kto wygrywał?
− Kto przyglądał się grze?
− Co zrobiła sroka?
− Czy mecz się skończył? Dlaczego?
3.    Zabawa ruchowo-naśladowcza – Zwierzęta z wiejskiego podwórka.
Rodzic rozkłada zdjęcia, obrazki zwierząt na stole lub podłodze. Następnie czyta zagadki. Dziecko, po podaniu rozwiązania zagadki czytanej przez rodzica, wskazuje odpowiednie zdjęcie (odpowiedni obrazek). Można korzystać z książki z wiejskimi zwierzętami. Dziecko naśladuje wówczas jego  ruchy i głosy (pomaga rodzic).

Pasie się na łące i długo przeżuwa,
mówi: mu, mu, mu i ... się nazywa. (krowa)

Mruczy, miauczy, prycha,
czasem pije mleko,
czasem myszy szuka. (kot)

Chodzi po podwórku
i grzebie łapkami.
Kiedy zniesie jajko
– ko, ko, ko się chwali. (kura)

Małe, żółte kuleczki –
dzieci kokoszeczki. (kurczątka)

Chodzi po podwórku,
kukuryku – woła.
Ma wspaniały ogon
– to jego ozdoba. (kogut)

4.    Zabawa z elementem dramy – Jestem…
Rodzic prosi, aby dziecko prezentowało jakieś zwierzę z wiejskiego podwórka. Zadaniem rodzica jest odgadnąć, co prezentuje dziecko. Potem następuje zamiana ról.
5.    Ćwiczenie wyprostne – Uwaga, lis!
Dziecko jest kurą. Porusza się po całym pokoju w sposób charakterystyczny dla tych zwierząt. Na hasło: Lis, zatrzymuje się natychmiast w miejscu, prostuje plecy i stoi nieruchomo do chwili, aż usłyszy ponowne hasło: spacer, wydane przez rodzica.
6.    Praca plastyczna – Ulepię zwierzątko.
Dziecko z pomocą rodzica  lepi z plasteliny ulubione zwierzątko z wiejskiego podwórka.


Dzień drugi: Zwierzęta wiejskie i ich dzieci.
Pomoce do przygotowania przez rodzica w domu: Odtwarzacz CD, nagranie dowolnej muzyki, gazeta, obrazki kury i kaczki lub innych zwierząt wiejskich.
1.    Słuchanie wiersza Na wiejskim podwórku (autor: S. Kraszewski)
Rodzic czyta dziecku wiersz:
Na podwórko dumne matki prowadziły swoje dziatki:
Krowa – łaciate cielątko,
Koza – rogate koźlątko,
Owca – kudłate jagniątko,
Świnka – różowe prosiątko,
Kurka – pierzaste kurczątko,
Gąska – puchate gąsiątko,
Kaczka – płetwiaste kaczątko,
Każda prowadzi swoje dzieciątko!
Wtem ujrzały pieska Burka, który urwał się ze sznurka.
Tak się bardzo przestraszyły, że aż dzieci pogubiły.
Krowa – łaciate cielątko,
Koza – rogate koźlą
Owca – kudłate jagniątko,
Świnka – różowe prosiątko,
Kurka – pierzaste kurczątko,
Gąska – puchate gąsiątko,
Kaczka – płetwiaste kaczątko,
Każda zgubiła swoje dzieciątko!
Wtem gospodarz konną furką wjechał prosto na podwórko.
Zszedł czym prędzej ze swej furki, zamknął Burka do komórki.
Lamentują biedne mamy: „Co my teraz robić mamy?”.
Wtem z kryjówek wyszły dziatki, odnalazły swoje matki:
Krowę – łaciate cielątko,
Kozę – rogate koźlątko,
Owcę – kudłate jagniątko,
Świnkę – różowe prosiątko,
Kurkę – pierzaste kurczątko,
Gąskę – puchate gąsiątko,
Kaczkę – płetwiaste kaczątko,
Znalazło mamę każde dzieciątko.
2.    Rozmowa na temat wiersza.
Rodzic zadaje dziecku następujące pytania:
– Jakie zwierzęta z wiejskiego podwórka prowadziły swoje dzieci?
– Jak nazywały się ich dzieci?
– Co się stało z dziećmi i dlaczego?
– Kto pomógł matkom?
3.    Zabawa ruchowa – Przestraszone kurczęta.
Dziecko jest kurczaczkiem. Porusza się po całym pokoju przy dźwiękach dowolnej muzyki. Na przerwę w grze staje na jednej nodze i macha ramionami (skrzydłami) – kurczątko przestraszyło się szczekającego pieska i stara się go odpędzić.
4.    Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – Ziarno dla kury.
Dziecko stoi  w lekkim rozkroku. Zwija gazetę w kulkę – to ziarno dla zwierząt – i trzyma ją oburącz przed sobą. Na sygnał rodzica, dziecko przenosi kulkę z gazety oburącz za głowę, puszcza na podłogę za plecami (wysypuje ziarno), a następnie zamienia się w kurkę - wykonuje skłon do przodu, oburącz chwyta kulkę leżącą z tyłu i podnosi ją do góry na znak wykonania zadania.
5.    Ćwiczenie mięśni brzucha – Ukryte ziarno.
Dziecko leży na brzuchu. Kulkę układa przed sobą, policzek opiera na dłoniach ułożonych na  podłodze jedna na drugiej. Na sygnał rodzica wkłada kulkę pod brodę, wyciągając ręce w przód, podnosi klatkę piersiową i utrzymuje przez chwilę taką pozycję. Następnie wraca do  pozycji wyjściowej.


Dzień trzeci: Domy wiejskich zwierząt
Pomoce do przygotowania przez rodzica w domu: obrazki wiejskich zwierząt, klocki, obrazki domów wiejskich zwierząt.

1.    Dzielenie nazw zwierząt (na sylaby). Rozpoznawanie nazw zwierząt.
Rodzic układa na stole sylwety różnych wiejskich zwierząt. Następnie rytmicznie (sylabami) wymawia ich nazwy. Dziecko łączy sylaby, wypowiada całe słowo i wskazuje odpowiedni obrazek. Następnie ponownie dzieli nazwę rytmicznie (na sylaby), układa odpowiednią liczbę klocków, głośno je liczy i podaje wynik. Wymawiać sylaby może również dziecko. Wtedy rodzic odgaduje słowo i wskazuje odpowiedni obrazek.
2.    Zabawa ruchowa  – Skradający się kot.
Dziecko leży płasko na brzuchu i cicho pełznie, z podnoszeniem i wysuwaniem przedniej i tylnej „nogi” – na zmianę.
3.    Rozmowa przy ilustracjach – Gdzie kto mieszka?
(wykorzystanie zasobów Internetu)
Dziecko próbuje nazywać domy i dopasowywać obrazki zwierząt -korzystać z książek o wsi. Rodzic czyta dziecku nazwy zwierząt i możliwe nazwy domów. Dziecko wybiera właściwe:
Kury, kogut – kurnik
Świnki – chlew
Koń – stajnia
Krowa – obora
Pies – buda
4.    Zabawa ruchowa – Kaczki na spacerze.
Dziecko jest kaczką. Spaceruje po całym pokoju w sposób charakterystyczny dla tych zwierząt (w przysiadzie, trzymając się rękami za kostki nóg). Na sygnał rodzica – klaśnięcie –  kaczka zatrzymuje się i porusza skrzydłami (dziecko wyciąga ręce, zgięte w łokciach, w bok i w szybkim tempie porusza nimi w górę i w dół).
5.    Zabawy konstrukcyjne – Budowanie domów dla zwierząt.
Dziecko buduje z klocków domy dla wybranych przez siebie zwierzątek.

Dzień czwarty: Co słychać na wsi?
Pomoce do przygotowania przez rodzica w domu: odtwarzacz CD, nagranie odgłosów wybranych zwierząt mieszkających na wsi, piórko, papier lub gazeta (mała kulka).
1.     Zabawa dydaktyczna – Wszystko zwierzę, co ma pierzę.
Rodzic  rozpoczyna zabawę słowami: Wszystko zwierzę, co ma pierzę, po których wymienia nazwy różnych zwierząt z gospodarstwa. Każdorazowo, wypowiadając nazwę, rozpościera ręce niczym ptak skrzydła. Dziecko wsłuchuje się uważnie w słowa rodzica i rozpościera ręce tylko wtedy, gdy usłyszy nazwę ptaka z wiejskiego podwórka (kura, kogut, kaczka, gęś).
2.     Zabawa ortofoniczna – Wiejski zwierzyniec.
Rodzic włącza nagranie głosów zwierząt wiejskich. Pyta dziecko, z czym mu się kojarzą te dźwięki i jakie zwierzęta  rozpoznaje (zasoby internetu)
3.    Zabawa  ruchowo – naśladowcza –  Tak jak piórko.
Rodzic pokazuje, jak delikatnie opada na ziemię piórko, gdy je puści. Prosi dziecko, żeby głośno liczyło, ile czasu potrzeba, żeby piórko, które teraz wypuści, upadło na ziemię. Potem dziecko wstaje, a rodzic mówi:
Wyobraź sobie, że jesteś małym, ślicznym piórkiem, które zgubiła kura, gdy wychodziła z kurnika. Opadaj więc powoli na ziemię, jak robiło to piórko, i licz przy tym do pięciu. Kiedy już opadniesz na podłogę, możesz na niej przez chwilę poleżeć. Ja będę liczyć razem z Tobą, abyś opadał bardzo powoli.
4.    Zabawa ruchowa – Tupnij lub skacz.
Rodzic czyta informacje o wiejskich zwierzętach. Gdy dziecko usłyszy właściwe zdanie podskakuje, a gdy usłyszy nieprawdziwe tupie.
•    Żyrafę spotkamy na wsi.
•    Cielątko to dziecko krowy.
•    Konik parska i rży.
•    Kura mieszka w oborze.
•    Kaczka kwacze.
•    Piesek pilnuje gospodarstwa i mieszka w budzie.
•    Prosiaczek to dziecko kury.
5.    Ćwiczenie oddechowe –  Latające piórko.
Dziecko leży na brzuchu. Piórko lub małą kulkę z papieru układa przed sobą. Stara się dmuchać na piórko lub  kulkę, tak mocno, aby przesuwało się w dowolną stronę.