Wycieczki

poniedziałek, 05 lipiec 2021 08:24

W dniu 21 czerwca 2021 r. w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku podsumowano dwa projekty realizowane w ramach konkursu WFOŚiGW w Łodzi z dziedziny edukacji ekologicznej pn. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2019/2020- Program Edukacji Ekologicznej „Przedszkolak mały i duży przyrodzie służy - zbiera, segreguje, środowisko szanuje” oraz konkurs z dziedziny edukacji ekologicznej pn. ,,Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021 ,,Program Edukacji Ekologicznej - Czyste chcemy mieć powietrze- zdrowie dla nas najważniejsze”.            
Dzieci 6- letnie z oddziału VI zaprezentowały zaproszonym gościom - Pani Wiceprezydent Miasta Radomsko Małgorzacie Kańskiej-Kipigroch, Pani Naczelnik Wydziału Edukacji Małgorzacie Krupskiej, Panu Dyrektorowi Publicznego Przedszkola nr 1 w Radomsku Krzysztofowi Janikowi oraz wychowankom przedszkola spektakl teatralny o charakterze ekologicznym  p.t. „ Zielony Kapturek i leśne ludki”. Spektakl został  przygotowany pod kierunkiem Pani Agnieszki Ciupińskiej i Pani Jolanty Nowak.

Więcej w tej kategorii: « Wycieczka do Resort Malutkie