Wycieczki

wtorek, 04 czerwiec 2019 10:58

04.06.2019 r. dzieci 4-5- letnie ( oddział III) i 5-letnie (oddział IV) uczestniczyły w wycieczce autokarowej do Łodzi zrefundowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu Edukacja Ekologicna w szkołach i przeszkolach na rok szkolny 2018/2019 Program Edukacji Ekologicznej p.n. „Ekoprzedszolak poznaje tajemnice wody - obserwuje, bada, eksperymentuje” realizowanym w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku.

W ramach wycieczki dzieci odbyły zajęcia terenowe w Łodzkim Ogrodzie Zoologicznym oraz warsztaty ekologiczne „Królestwo Dory i Nemo - funkcjonowanie zwierząt w środowisku wodnym”.

Dzieci z ogromnym zainteresowaniem słuchały ciekawostek o zwierzętach, których nawet mogły dotknąć, jeśli tylko miały na to ochotę.

Bezbłędnie rozwiązywały zagadki oraz dzieliły się wiedzą i własnymi obserwacjami  odnoszącymi się do sposobu życia i opieki nad zwierzętami.