Warsztaty

wtorek, 29 październik 2019 10:39

Podczas wspólnej zabawy wystąpiło łączenie różnych form aktywności muzycznej: słuchanie, granie, tańczenie i śpiewanie z elementami pantomimy, dramy i różnych form plastycznych.