Warsztaty

piątek, 25 maj 2018 14:52

W dniu 25 maja 2018r. w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie dzieci 5 - 6 -  letnich z lekarzem pulmonologiem na temat wpływu zanieczyszczeń związanych z emisją pyłów na nasze zdrowie.

Pani doktor w prosty sposób zapoznała dzieci z budową układu oddechowego, wytłumaczyła w jaki sposób oddychamy i jak ważną rolę w procesie oddychania odgrywa jakość powietrza, którym oddychamy.

Dzieci dowiedziały się również o zagrożeniach i chorobach, które mogą wystąpić kiedy oddychamy zanieczyszczonym powietrzem.

Zajęcia zrealizowano w ramach Edukacji Ekologicznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pt.: „Pokonamy smoga – chcemy oddychać czystym powietrzem” realizowanego w Publicznym Przedszkolu Nr 1 im Jana Brzechwy w Radomsku.