Promujemy zdrowie

piątek, 28 maj 2021 08:40

Dzieci pod kierunkiem wychowawczyń przygotowały i zaprezentowały układy taneczne.
Dzieci z oddziału „Słoneczka” pokazały się w tańcu „Nie chcę Cię znać”, „Biedronki” zaprezentowały taniec „Szot” natomiast „Motylki” zatańczyły „Grozik”. Grupy starsze prezentowały się w tańcach: „Krakowiak” - grupa: Pszczółki”. „Zumba”- grupa „Stokrotki”, zaś grupa „Żabek” przygotowała taniec włoski -„Tarantella”. Występy nagrodzone były dużymi oklaskami a każda grupa otrzymała upominki.