Promujemy zdrowie

poniedziałek, 10 maj 2021 08:52

Rozstrzygnięcie konkursu Jak możemy oszczędzać wodę?”

W dniu 6 maja 2021r.  w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Radomsku rozstrzygnięto międzygrupowy konkurs plastyczny na plakat p.t. „ Jak możemy oszczędzać wodę?”.   
Konkurs odbył się w ramach projektu z zakresu edukacji zdrowotnej p.n. „Zdrowo jem, więcej wiem”
         Celem konkursu było:
•    kształtowanie postaw i przyzwyczajeń proekologicznych
•    wdrażanie do oszczędzania wody i dbania o jej jakość
•    uświadamianie znaczenia wody dla życia na Ziemi
•    rozbudzania zainteresowania otaczającym  światem i jego problemami
•    rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska
•    rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych ( ciekawych materiałów i technik plastycznych).

Jury w składzie :
Przewodnicząca: Ewa Kaczka
członkowie: Tomasz Dąbrowski
                      Iwona Turek
                     Jolanta Nowak

postanowiło przyznać następujące miejsca:

I miejsce
oddział I  „ Słoneczka”
oddział VI „ Żabki”

II miejsce
Odział III „ Motylki”
Oddział V „Stokrotki”

III miejsce
Oddział II  „Biedronki”
Oddział IV „Pszczółki”

W dniu 7.05.2021r. przedstawiciele  wszystkich nagrodzonych grup otrzymali  nagrody w postaci wydawnictwa encyklopedycznego zawierającego wiedzę i ciekawostki  z  różnych dziedzin nauki, z którego będą mogły korzystać wszystkie dzieci.

                                                                                                                                                   GRATULUJEMY!