Programy

wtorek, 25 maj 2021 08:30

„Cała Polska czyta dzieciom”

Tematem  warsztatów była ekologia i zachęcanie do ekologicznego trybu życia. Do czytania zaproszono nauczyciela bibliotekarza ,nauczycieli i personel przedszkola. W warsztatach aktywnie wziął udział jeden z wychowanków Juliusz Wrocławski, który pięknie przeczytał wiersz „Na leśnej polanie”.
 Impreza  odbyła się w ramach  konkursu z dziedziny edukacji ekologicznej pn.  „ Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021. „Programu Edukacji Ekologicznej – Czyste chcemy mieć powietrze – zdrowie dla nas najważniejsze ” realizowanego w Publicznym Przedszkolu nr1 im. Jana Brzechwy w Radomsku ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.