Programy

środa, 03 marzec 2021 10:30

JAKIE JEST NASZE POWIETRZE – WARSZTATY EKOLOGICZNE

Podczas spotkania dzieci dowiedziały się jak ważne dla życia człowieka i otaczającej nas przyrody jest czyste powietrze. Poznały źródła jego zanieczyszczenia oraz ich wpływ na zdrowie ludzi i na środowisko przyrodnicze. Przedszkolaki zyskały również wiedzę na temat tego, jak dbać o powietrze.
Warsztaty zrealizowano w ramach konkursu WFOŚiGW w Łodzi z dziedziny edukacji ekologicznej pn. ,,Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021 ,,Program Edukacji Ekologicznej - Czyste chcemy mieć powietrze- zdrowie dla nas najważniejsze” realizowany w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Radomsku.