Programy

wtorek, 31 maj 2016 02:21

Bliskie spotkania ze wsią

Dnia 31.05.2016r. w grupie dzieci 3,4-letnich zostało przeprowadzone zajęcie z zakresu edukacji przyrodniczej. Zajęcie zrealizowano w ramach zadania p.n. „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach” – „Bliskie spotkania ze wsią” – Program z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej realizowany w Publicznym przedszkolu nr1 w Radomsku.

Temat: W gospodarstwie wujka Janka.

Celem zajęcia było:
- wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt wiejskich;
- kształcenie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej, wyobraźni i
umiejętności logicznego myślenia.

Dzieci podczas zajęcia wypowiadały się na temat zwierząt żyjących na wsi, rozwiązywały zagadki, wyszukiwały na obrazkach zwierzęta, kolorowały i nazywały je, a także bawiły się przy muzyce.