Nasze sukcesy

poniedziałek, 04 styczeń 2021 09:43

"Eko pojazd" rozstrzygnięcie międzyprzedszkolnego ekologicznego konkursu plastycznego Publicznym Przedszkolu nr 6 im. Marii Konopnickiej w Radomsku

W dniu 16.12.2020 r. rozstrzygnięto ekologiczny konkurs plastyczny p.n. „Eko pojazd”, ogłoszony przez Publiczne Przedszkole Nr 6 im. Marii Konopnickiej w Radomsku w ramach ekologicznego projektu p.n. „Mały Strażnik Powietrza chroni je, bada i obserwuje” zrefundowanego przez WFOŚiGW w Łodzi.

Na konkurs wpłynęło 18 prac z ośmiu radomszczańskich przedszkoli.
Oceny prac konkursowych dokonało Jury w składzie:
• Katarzyna Chybalska
• Ewa Dydoń
• Gabriela Nowak
Komisja konkursowa przy ocenie prac wzięła pod uwagę zgodność z tematem, samodzielność
wykonania, oryginalność, wrażenie artystyczne.
Jury przyznało nagrody i wyróżnienia.
Wśród laureatów konkursu jest NATANIEL KUBICZ z grupy dzieci 6- letnich ( oddział VI),
którego praca zajęła III miejsce.

Nataniel pracę konkursu przygotowywał pod kierunkiem pani Jolanty Nowak.

GRATULUJEMY !