Edukacja ekologiczna

czwartek, 25 kwiecień 2019 13:07

Czysta woda zdrowia doda

Mała chmurka zapłakała, kropelkami świat zalała.
Zasiliła rzeki w wodę, ożywiła nam przyrodę.
   Dzięki wodzie wszystko żyje, każdy ją na świecie pije.
   Mały kwiatek, wielkie drzewo, które rośnie aż pod niebo.
Wodę, piją także dzieci, taką co ze źródeł leci.
Bo by rosnąć, aby żyć, trzeba czystą wodę pić.

W celu udowodnienia dzieciom, że słowa zacytowanego wierszyka są prawdziwe, w dniu 25.04.2019r. dla dzieci 5,6 i 6-letnich zorganizowane zostało spotkanie z Panią Anną Szablewską pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomsku pod hasłem „Czysta woda zdrowia doda”.

Przedszkolaki podczas  prezentacji multimedialnej mogły zobaczyć i dowiedzieć się, jak duże znaczenie dla naszego zdrowia ma czysta woda i jak bardzo jest nam potrzebna do życia.

Dzieci dowiedziały się o problemie zanieczyszczenia wody i jego konsekwencjach dla życia człowieka.

Spotkanie zostało przeprowadzone w ramach Programu Edukacji Ekologicznej pn. „Ekoprzedszkolak poznaje tajemnice wody – obserwuje, bada, eksperymentuje” realizowanego w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Radomsku.