Edukacja ekologiczna

wtorek, 19 czerwiec 2018 01:46

Atutem naszego przedszkola jest duży ogród, w którym dzieci przez cztery pory roku mogą bawić się i uprawiać różne formy ruchu.

Przedszkolaki podczas różnorodnych zabaw ćwiczą sprawność, ogólną koordynację kończyn dolnych i górnych, koncentrację, celność, szybkość, dokładność i koordynację wzrokowo- ruchową. Wszystkie te umiejętności kształtowane są w formie atrakcyjnej dla dzieci zabawy. Celem zajęć jest upowszechnianie zdrowego stylu życia, a także  kształtowanie postawy prozdrowotnej.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach XXII Akcji Akademii Zdrowego Przedszkolaka  „Zdrowa Rodzina – Szczęśliwa Rodzina”.