wtorek, 18 czerwiec 2019 15:22

Dnia 18 czerwca 2019r. (wtorek) dla dzieci z oddziału : III, IV ,V i VI odbyły się warsztaty twórczej aktywności pn. „Ochrona wody - dbam o wodę” prowadzone przez pracowników Ośrodka Działań Ekologicznych „Świat Przygód” z Łodzi.

Poprzez zabawy ruchowe pn. „Jestem kropelką wody” oraz  eksperymentowanie dzieci dowiedziały się jak oszczędnie gospodarować zasobami wodnymi, na czym polega skraplanie i filtrowanie wody, a także co to jest wyporność.

Warsztaty odbyły się w ramach konkursu z dziedziny edukacji ekologicznej pn.” Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019 Program edukacji ekologicznej pn. „ Ekoprzedszkolak poznaje tajemnice wody – obserwuje, bada, eksperymentuje” realizowanego w Publicznym Przedszkolu nr1 w Radomsku.