Rekrutacja

środa, 20 styczeń 2021 09:13

Oferta Edukacyjna 2021/2022

Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy
   97-500 Radomsko, ul. Miła 13
   tel. 44 6854428, tel/fax 44 6854429
   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   strona internetowa: www.przedszkole1.radomsko.pl

 Informujemy, że rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku rozpocznie się 15.02.2021r. i będzie trwać do 12.03.2021r.
Dni otwarte dla dzieci, które zamierzają rozpocząć edukację przedszkolną odbywają się w czasie trwania rekrutacji w godzinach 9.00-15.00. Natomiast spotkania adaptacyjno-informacyjne dla dzieci i ich rodziców odbywać się będą w czerwcu i sierpniu, o czym rodzice dzieci przyjętych do przedszkola zostaną powiadomieni.
    Przedszkole pracuje w godzinach 6.00-17.00 i zapewnia dzieciom całodzienne wyżywienie. Zabawy i zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
    Funkcjonuje sześć oddziałów przeznaczonych dla dzieci 3,4,5,6 – letnich.


 Przedszkole realizuje pięciogodzinną podstawę programową w godzinach  7°° - 12°°
Przedszkole umożliwia bezpłatne korzystanie ze świadczeń w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w szczególności:
-   zajęcia umuzykalniające,
-   zajęcia w zakresie gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej,
-   terapię logopedyczną,
-   zajęcia w pracowni komputerowej,
-   koncerty muzyczne,  
-   spektakle teatralne organizowane na terenie przedszkola oraz poza nim.
    Ponadto organizujemy:

-    wycieczki krajoznawcze dla dzieci (autokarowe),
-    dni otwarte i zajęcia adaptacyjne w przedszkolu,
-    zajęcia otwarte dla rodziców,
-    uroczystości o charakterze rodzinnym,
-    warsztaty edukacyjne, teatralne dla dzieci i ich rodziców,
-    spotkania z psychologiem, pedagogiem i innymi specjalistami,
-    festyny, happeningi, wycieczki dla dzieci i rodziców, imprezy plenerowe i inne przedsięwzięcia o charakterze otwartym.


Przedszkole posiada Krajowy Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie nadany przez Ministra Edukacji Narodowej. Przedszkole zapewnia wszechstronny rozwój dziecka i bardzo dobre przygotowanie do podjęcia nauki w klasie I.
 Wychowankowie naszego przedszkola biorą udział w konkursach i festiwalach (recytatorskich, plastycznych, ekologicznych, muzycznych) zajmując czołowe miejsca na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim, rejonowym i miejskim. Przedszkole siedmiokrotnie wygrało konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn. „Edukacja ekologiczna                  w szkołach i przedszkolach” (rok 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,2019, 2020 i 2021) i pozyskało kwotę ok. 219 000,00 zł na realizację zadań   z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej.


Przedszkole jest bogato wyposażone w różnorodny sprzęt do zabaw i zajęć, nowoczesne pomoce dydaktyczne, ciekawe kąciki tematyczne.
 Pomieszczenia przedszkola jak i budynek są systematycznie modernizowane i remontowane.
Przedszkole posiada aktualną opinię techniczno-budowlaną dotyczącą stanu technicznego budynku stwierdzającą, iż obiekt jest przydatny do użytkowania zgodnie z jego funkcją.
Ogród przedszkolny dostosowany jest do możliwości i potrzeb ruchowych dzieci w wieku 3-5 lat i wyposażony jest w funkcjonalny sprzęt terenowy.

Na 01 września 2021r. odpłatność za świadczenia udzielane dziecku przez przedszkole w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wynosi 1,00 zł za każdą godzinę korzystania ze świadczeń. Nie dotyczy to dzieci 6-letnich, odbywających roczne przygotowanie przedszkolne.
Dzienna stawka żywieniowa za trzy posiłki na dzień 01.02.2021r. wynosi 7,00 zł. Dwa posiłki stanowią 80% kwoty podstawowej tj. 5,60 zł natomiast opłata za jeden posiłek wynosi 50% podstawy dziennej stawki żywieniowej tj. 3,50 zł.

Więcej w tej kategorii: « Rekrutacja 2022/2023