Programy

Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2019/2020
Program Edukacji Ekologicznej pt.
„Przedszkolak mały i duży przyrodzie służy- zbiera, segreguje, środowisko szanuje” realizowany w Publicznym Przedszkolu nr  1 im.  Jana Brzechwy w Radomsku

Strona 6 z 6