Programy

czwartek, 06 luty 2020 08:26


Dzieci brały udział w różnych zabawach ekologicznych, rozwiązywały zagadki o ochronie środowiska, racjonalnym gospodarowaniu odpadami, dowiedziały się jak dbać o posadzone drzewko, poszerzyły swoją wiedzę na temat środowiska naturalnego, co z
pewnością wpłynęło na wzrost świadomości ekologicznej dzieci.

Spektakl został zrefundowany w ramach konkursu z dziedziny edukacji ekologicznej pt. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2019/2020”. „Program Edukacji Ekologicznej pn. „Przedszkolak mały i duży przyrodzie
służy – zbiera, segreguje, środowisko szanuje” realizowany w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Radomsku ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.