czwartek, 24 czerwiec 2021 08:25

W dniach 21- 22 czerwca 2021r., w grupie dzieci 4 i 5- letnich odbyła się uroczystość z okazji Dnia Ojca. Podczas spotkania dominowały gry i zabawy ruchowe, tańce, zabawy muzyczno- ruchowe, turnieje sportowe z wykorzystaniem niekonwencjonalnych przyborów. Były piosenki i wiersze dla Taty. Po wspólnej zabawie przedszkolaki wręczyły zaproszonym gościom własnoręcznie wykonane upominki.                                                                          

Turniej ekologiczno- sportowy zrealizowano w ramach konkursu WFOŚiGW w Łodzi z dziedziny Edukacji Ekologicznej pn. ,,Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021, ,,Program Edukacji Ekologicznej- Czyste chcemy mieć powietrze- zdrowie dla nas najważniejsze” w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Radomsku.