poniedziałek, 21 czerwiec 2021 08:16

realizowanego przez Publiczne Przedszkole nr 1 w Radomsku w latach 2020/2021 ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Łodzi.
Wychowankowie przedszkola wraz z zaproszonymi gośćmi- Wiceprezydent Małgorzatą Kańską-Kipigroch oraz Naczelnikiem Wydziału Edukacji Małgorzatą Krupską i Panem Dyrektorem Krzysztofem Janikiem obejrzeli prezentację multimedialną podsumowującą realizowany projekt. Na prezentacji przedstawiono wszystkie zamierzone działania ekologiczne zrealizowane w ramach projektu: wycieczki, warsztaty ekologiczne, warsztaty doświadczalne, konkursy ekologiczne, quizy, eko-pikniki. Spotkanie zakończyło się
podziękowaniem i gratulacjami.
Za pomoc w przygotowaniu i realizacji programu dziękujemy Panu Dyrektorowi Krzysztofowi Janikowi, Nauczycielom oraz wszystkim pracownikom Publicznego Przedszkola nr 1 w Radomsku.