piątek, 18 czerwiec 2021 11:17

CZYSTYM POWIETRZEM ODDYCHAMY, GDY O ŚRODOWISKO DBAMY

Działania ludzkie mają bezpośredni lub pośredni wpływ na stan środowiska naturalnego. Niekiedy jest on szczególnie szkodliwy, doprowadza bowiem do zmian, które z upływem czasu powodują degradację środowiska i zaczynają stanowić problem dla całej planety.                                                                   

Prezentację  zrealizowano w ramach konkursu WFOŚiGW w Łodzi z dziedziny Edukacji Ekologicznej pn. ,,Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021, ,,Program Edukacji Ekologicznej- Czyste chcemy mieć powietrze- zdrowie dla nas najważniejsze” w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Radomsku.