poniedziałek, 07 czerwiec 2021 08:48

 Łódzkie ZOO dostarczyło przedszkolakom niezapomnianych wrażeń.
„Czyste powietrze” to temat warsztatów w Experymentarium. Dzieci wspólnie z prowadzącymi zajęcia wykonywały proste doświadczenia oraz poznawały największych ,,trucicieli” naszej planety.
Wycieczkę zrealizowano w ramach konkursu WFOŚiGW w Łodzi z dziedziny edukacji ekologicznej pn. ,,Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021, ,,Program Edukacji Ekologicznej- Czyste chcemy mieć
powietrze- zdrowie dla nas najważniejsze” w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Radomsku.