czwartek, 18 sierpień 2022 14:55

Ogłoszenie w sprawie opłat w roku szkolnym 2022/2023

Na podstawie Zarządzenia nr 7/2020 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówki przedszkolnej, w tym wysokości opłat za korzystanie przez dzieci z posiłków w stołówce przedszkolnej oraz udzielania zwolnienia z tych opłat uprzejmie informuję, iż od dnia 01 września 2022 roku dzienna stawka żywieniowa za trzy posiłki wynosi 7,00 zł. Dwa posiłki stanowią 80% kwoty podstawowej tj. 5,60 zł, natomiast opłata za jeden posiłek wynosi 50% podstawy dziennej stawki żywieniowej tj. 3,50 zł.