czwartek, 21 październik 2021 08:53

Działo się to wskutek przeprowadzonych w tym dniu warsztatów poetyckich dla dzieci 6-letnich (Stokrotki) i ich rodziców pod hasłem „Poetycka podróż lokomotywą Juliana Tuwima”.
Podczas warsztatów rodzice czytali wiersze Juliana Tuwima z podziałem na role, wykonywali rekwizyty - opaski do wiersza „Warzywa”, wszystkie dzieci recytowały wiersz „Abecadło” z pokazem ilustracji, natomiast Juliusz razem z mamą przedstawili wiersz „Okulary”.
Następnie zostały przeprowadzone zabawy z wierszem „Lokomotywa” podczas, których dzieci musiały odgadnąć, co znajdowało się w kolejnych wagonach, ustawić się według kodu podczas jazdy pociągiem.
Spotkania takie mają na celu wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne przeżywanie przyjemności i radości.