poniedziałek, 11 październik 2021 08:42

W ramach realizacji projektu prozdrowotnego „Zdrowo jem – więcej wiem” zapraszamy dzieci i rodziców do udziału w konkursie fotograficznym pt.

„MOJE ZDROWE ŚNIADANIE”

Celem konkursu jest:
•    promowanie zdrowego stylu życia poprzez wdrażanie zasad prawidłowego żywienia,
•    kształtowanie umiejętności wyboru zdrowych, wartościowych produktów spożywczych,
•    kształtowanie postaw prozdrowotnych,
•    wzmacnianie więzi rodzinnych,
•    zaangażowanie rodziców w proces integracji ze środowiskiem przedszkolnym.

Regulamin konkursu:
1.    Organizatorem konkursu jest Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku.
2.    Konkurs adresowany jest do dzieci wszystkich grup wiekowych i ich rodziców.
3.    Wykonanie pracy konkursowej: należy przygotować swoje zdrowe śniadanie, zaprezentować je ładnie na ciekawie nakrytym stole, sfotografować i dostarczyć do przedszkola.
4.    Prace powinny spełniać następujące wymogi techniczne: fotografia powinna być kolorowa, wykonana w formacie 15cm x 21cm.
5.    Do każdego zdjęcia należy dołączyć następujące informacje:
- imię i nazwisko autora,
- wiek dziecka, nazwa grupy,
- tytuł zdjęcia.
6.    Zdjęcia należy składać u nauczycieli grup do 05.11.2021r.
7.    Rozstrzygnięcie konkursu połączone z wystawą pokonkursową i wręczeniem nagród nastąpi po 15.11.2021r.

Więcej w tej kategorii: « Ogólnopolski Dzień Misia