sobota, 12 wrzesień 2020 08:30

. Spacer leśną ścieżką edukacyjną, specjalistyczne zajęcia terenowe, zabawy edukacyjno- przyrodnicze prowadzone przez Panią Izabelą Randak- edukatora leśnego przyczyniły się do poznawania środowiska leśnego oraz wpływu śmieci na życie zwierząt i roślin leśnych. Wspólne zabawy ruchowe dzieci i rodziców, zabawy plastyczne, broszury o tematyce  przyrodniczej utrwalały konieczność wspólnego dbania o środowisko leśne.

Wycieczka zrealizowana została w ramach konkursu z dziedziny edukacji ekologicznej pn. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2019/2020”. „Program Edukacji Ekologicznej pn. „Przedszkolak mały i duży przyrodzie służy – zbiera, segreguje, środowisko szanuje” realizowany w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Radomsku.