piątek, 01 luty 2019 21:33

Serdecznie zapraszamy wychowanków naszego przedszkola i ich Rodziców do udziału w konkursie organizowanym w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Radomsku w  ramach Programu Edukacji Ekologicznej pod nazwą „ Ekoprzedszkolak poznaje tajemnice wody - obserwuje, bada, eksperymentuje”

1.    CELE KONKURSU

•    rozwijanie pomysłowości i  kreatywności dzieci
•    odczuwanie radości, satysfakcji z własnej twórczości
•    rozbudzanie zainteresowania tematyką związaną z wodą
•    rozumienie znaczenia wody  w życiu ludzi, zwierząt i całej naszej  Planety
•    wzmacnianie więzi rodzinnych
•    inspirowanie do wspólnego tworzenia wszystkich członków rodziny

2.    ORGANIZACJA KONKURSU

•    organizatorem konkursu jest Publiczne Przedszkole nr1 im. Jana Brzechwy w Radomsku, ul. Miła 13

3. PRZEBIEG KONKURSU

◦    konkurs skierowany jest do dzieci 3-6- letnich i ich rodziców
◦    tematem  konkursu jest woda
◦    praca konkursowa ma być pracą plastyczną przestrzenną lub płaską wykonaną w formacie A 4 dowolną techniką  ( wycinanka, wydzieranka, malowanie farbą plakatową, rysowanie pastelą olejną, węglem, collage)
◦    każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę opatrzoną metryczką z imieniem i nazwiskiem autora, tytułem pracy, wiekiem autora, nazwą grupy przedszkolnej
◦    wszystkie prace przechodzą na własność organizatora
◦    prace należy składać u wychowawców grup w nieprzekraczalnym terminie do 1.03.2019 (piątek)

4. WYNIKI KONKURSU I NAGRODY

•    Prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatorów biorąc pod uwagę szczególnie pomysłowość autorów, ale także  walory estetyczne pracy
•    Przyznane zostaną miejsca I, II, III oraz wyróżnienia
•    Nagrody otrzymają wszyscy uczestnicy konkursu
•    Wręczenie nagród odbędzie się do 12 marca 2019 w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Radomsku
•    Wszystkie prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Przedszkolu