środa, 23 maj 2018 23:18

Rozstrzygnięcie konkursu „Smog nie jest OK!”

Międzyprzedszkolny konkurs na zaprojektowanie i wykonanie plakatu pod hasłem: „Smog nie jest OK!” zorganizowany został w ramach realizacji Programu Edukacji Ekologicznej, realizowanego pod nazwą „Pokonamy smoga – chcemy oddychać czystym powietrzem” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Dnia 23 maja 2018 roku  powołane przez organizatora jury w składzie:
1.    Ewa Gaik – przewodnicząca
2.    Iwona Dudek – członek
3.    Edyta Łyp – członek
4.    Iwona Turek – członek
5.    Beata Wolamin – członek
dokonało oceny zgłoszonych prac.

Na konkurs wpłynęło 16 plakatów z 9 radomszczańskich przedszkoli.

Jury oceniło prace biorąc pod uwagę:
    zgodność z tematem;
    kreatywność i nieszablonowe ujęcie tematu;
    staranność i oryginalność wykonania;
    Różnorodność zastosowanych materiałów i technik.

Przyznano: sześć I miejsc, siedem II miejsc, trzy III miejsca.

I miejsce otrzymali:
    Lena Bedlechowicz z Publicznego Przedszkola nr 2
    Sara Cichocka z Przedszkola Specjalnego
    Oliwia Dziadkiewicz z Publicznego Przedszkola nr 4
    Anna Kmieć z Publicznego Przedszkola nr 1
    Igor Najman z Przedszkola Specjalnego
    Patryk Ściubak z Publicznego Przedszkola nr 6

II miejsce otrzymali:
    Bartosz Kaszuwara z Publicznego Przedszkola nr 3
    Anna Kołek z Publicznego Przedszkola nr 10
    Alicja Mastalska z Publicznego Przedszkola nr 1
    Weronika Ratkowska z Publicznego Przedszkola nr 9
    Lena Tymowska z Publicznego Przedszkola nr 4
    Florentyna Więcek z Publicznego Przedszkola nr 10
    Amelia Woźniak z Publicznego Przedszkola nr 5


II miejsce otrzymali:
    Zofia Jureczko z Publicznego Przedszkola nr 2
    Julia Kukulska z Publicznego Przedszkola nr 3
    Agata Węgrzyńska z Publicznego Przedszkola nr 5
Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród dla wszystkich uczestników odbędzie się 25.05.2018r. w Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku. Tam też można oglądać wystawę pokonkursową do 8.06.2018r.

Wszystkim dzieciom i ich nauczycielom serdecznie gratulujemy i dziękujemy!

---------------------------------------- || ----------------------------------------

Publiczne Przedszkole nr 1 w Radomsku zaprasza do udziału w międzyprzedszkolnym konkursie na zaprojektowanie i wykonanie plakatu pod hasłem: „SMOG NIE JEST OK!”, z dziedziny Programu Edukacji Ekologicznej, realizowanego pod nazwą: „Pokonamy smoga – chcemy oddychać czystym powietrzem” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Cele konkursu:
1.    Propagowanie wśród dzieci właściwych postaw proekologicznych.
2.    Wdrażanie do ochrony środowiska ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwestię zanieczyszczenia powietrza.
3.    Upowszechnianie pozytywnych wzorów zachowań wobec środowiska naturalnego.
4.    Rozbudzanie pomysłowości, wyobraźni oraz twórczej aktywności dzieci.

Zasady uczestniczenia w konkursie:
1.    Konkurs jest adresowany do dzieci 5-6-letnich uczęszczających do radomszczańskich przedszkoli.
2.    Zadaniem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu  w formacie: A-2 dowolną techniką.
3.    Każda placówka może wykonać 2 plakaty.
4.    Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą czytelne informacje: imię i nazwisko, wiek autora, nazwę placówki, imię  i nazwisko opiekuna (załącznik nr 1) oraz zgodę rodzica lub prawnego opiekuna dziecka na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (załącznik nr 2).
5.    Prace należy składać w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Radomsku, ul. Miła 13 do dnia: 21.05.2018r.

Powołane przez organizatora Jury oceniać będzie prace biorąc pod uwagę:
1.    Zgodność pracy z tematem.
2.    Kreatywność i nieszablonowe ujęcie tematu.
3.    Staranność i oryginalność wykonania.
4.    Różnorodność zastosowanych materiałów i technik.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 28.05.2018r. 

pdf 240x240  Regulamin konkursu "Smog nie jest ok"

pdf 240x240Karta zgłoszeniowa konkursu "Smog nie jest ok"

pdf 240x240 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ramach z konkursu "Smog nie jest ok"

 

Więcej w tej kategorii: « Zaproszenie Plebiscyt »