Aktualności archiwalne przed 2017r

czwartek, 23 marzec 2017 21:40

W miesiącu marcu 2017r. w przedszkolu utworzone zostało laboratorium badawcze.

Głównym celem było poznawanie przez dzieci świata przyrody poprzez obserwowanie wzrostu posadzonych roślin, badanie i eksperymentowanie z wykorzystaniem zakupionych w ramach dofinansowania  z WFOŚiGW w Łodzi zestawów do eksperymentów botanicznych („Zielony labirynt”, „Zielona fabryka”, „Pudełka z lupą i miarką do obserwacji okazów”), zestawów edukacyjnych („Nauka w szklarni”, „Ogród botaniczny”) oraz lup i mikroskopów będących na wyposażeniu przedszkola.

Zadanie zrealizowano w ramach projektu „Ekopodróże małe i duże - poznawanie bioróżnorodności ekosystemów woj. łódzkiego”.