Aktualności archiwalne przed 2017r

poniedziałek, 10 kwiecień 2017 10:34

Zapraszamy dzieci i ich rodziców do udziału w konkursie „Zielnik wiosenny”.

Organizatorem konkursu jest Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku.

Przedmiotem konkursu jest stworzenie zielnika dowolną techniką (mogą to być suszone rośliny, rysunki, zdjęcia, wycinanki ).

Celem konkursu jest:
• ukazanie piękna i bogactwa przyrody,
• rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
• poznanie nowych gatunków roślin,
• poznanie gatunków roślin chronionych,
• rozbudzanie poczucia estetyki

REGULAMIN KONKURSU:
1. Pierwsza strona zielnika powinna zawierać:

imię i nazwisko autora oraz nazwę grupy do której uczęszcza.

2. Przy każdej roślinie umieszczamy „metryczkę” z nazwą i miejscem występowania oraz ewentualnie ciekawostki dotyczące roślin umieszczonych w zielniku.

3. Zielniki muszą zawierać minimum: 10 gatunków roślin.

4. Format zielnika - dowolny..

5. Przy ocenie prac brane będą pod uwagę:
- estetyka wykonania pracy,
- zgodność z tematem,
- poprawność oznaczenia zawartych w zielniku roślin.

6. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.

7. Zielniki należy składać nauczycielom oddziałów przedszkolnych w terminie do 31 maja 2017r.

8. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w czerwcu 2017r.