Aktualności archiwalne przed 2017r

piątek, 31 marzec 2017 12:42

W dniu 31.03.2017r. został rozstrzygnięty międzyprzedszkony konkurs ekologiczny „Eko-kompozycje z nasion”.

Wszystkie nagrodzone dzieci wraz z opiekunami przybyli na uroczystość wręczenia nagród. Goście obejrzeli przedstawienie przygotowane przez dzieci 6-letnie pt. „Mali ekolodzy” i zostali zaproszeni do wspólnej zabawy. Następnie wręczono dyplomy i nagrody książkowe i oraz zaproszono wszystkich do zwiedzania wystawy.

Na wszystkich czekał także słodki poczęstunek.

__________________________________________________________

17 marzec 2017r.

W dniu 17.03.2017 r. komisja w składzie:
- Anna Stawowy – artysta plastyk
- Jolanta Nowak - nauczyciel
- Iwona Turek – nauczyciel
dokonała oceny prac zgłoszonych do konkursu biorąc pod uwagę kryteria wymienione w regulaminie tj.:
      • samodzielność wykonania pracy  
      • pomysłowość i oryginalność w przedstawieniu tematu
      • walory artystyczne
      • zastosowanie ciekawych technik, zgodność z tematem konkursu.

Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

I miejsce:
Julian Tarnowski – PP nr 10
Antoni Kozera – PP nr 1
Aleksandra Biedka – Przedszkole Specjalne
Klaudia Gusta – PP nr 6

II miejsce:
Aleksandra Pytlarska  - PP nr 10
Natalia Przybylska – PP nr 9
Anna Klekot – PP nr 6
Kinga Oziębała – Przedszkole Specjalne

III miejsce:
Amelia Ryczyńska – PP nr 1
Klara Węgrzyńska – PP nr 3
Julia Sękowska - PP nr 9
Wiktoria Kapłan  - PP nr 4

Wyróżnienie:
Zuzanna Fijałkowska – PP nr 5
Amelia Woźniak  -  PP nr 5
Maja Jędrzejczyk – PP nr 4
Roksana Smolarczyk – PP nr 3

Serdecznie zapraszamy na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się w dniu 31 marca  2017r. (piątek) o 10:00 w Publicznym Przedszkolu Nr1 w Radomsku.
Wszystkie osoby nagrodzone zostaną także powiadomione telefonicznie.
Dziękujemy za udział w konkursie i przygotowanie pięknych prac!

__________________________________________________________

13 luty 2017r.

Ogłaszamy międzyprzedszkolny konkurs pt. „Eko - kompozycje z nasion” - realizowany w ramach projektu „Edukacji ekologicznej  w szkołach i przedszkolach - Ekopodróże małe i duże”.

Cele konkursu:
- Rozbudzanie twórczej inicjatywy dziecka
- Rozwijanie indywidualnych zdolności artystycznych
- Budzenie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi
- Zdobywanie i pogłębianie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej

Regulamin konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku ul. Miła13.
2. Konkurs adresowany jest do dzieci 5 - 6 - letnich z radomszczańskich przedszkoli.
3. Każde przedszkole może zgłosić dwie prace.
4. Udział w konkursie polega na przygotowaniu pracy plastycznej z wykorzystaniem różnego rodzaju nasion i tworzywa przyrodniczego.
5. Forma pracy - płaska . Technika pracy – pełna dowolność.
6. Prace przekazane na konkurs powinny być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela.
7. Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwę dokładny adres placówkę imię i nazwisko opiekuna artystycznego, telefon kontaktowy.
8. Prace należy składać do 17 marca 2017r u organizatorów konkursu ( sala oddział V).

Wyniki konkursu i nagrody:
1. Komisja powołana przez organizatora konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac:
- Samodzielność wykonania pracy,
- Pomysłowość i oryginalność w przedstawieniu tematu
- Walory artystyczne,
- Zastosowanie ciekawych technik,
- Zgodność z tematem konkursu.
3. Wszyscy nagrodzeni uczestnicy  zostaną poinformowaniu o terminie rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej przedszkola: www.przedszkole1.radomsko.pl
4. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 31 marca 2017r. w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Radomsku, ul. Miła 13.
5. Uwieńczeniem konkursu będzie wystawa prac.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!