Aktualności archiwalne rok szkolny 2018-2019

piątek, 14 czerwiec 2019 11:57

Publiczna Prezentacja Osiągnięć Przedszkola w zakresie Promocji Zdrowia i Wyniki Autoewaluacji
    W dniu 14.06.2019r. w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku odbyło się spotkanie mające na celu zaprezentowanie wyników autoewaluacji Przedszkola Promującego Zdrowie. Publiczna prezentacja była kolejnym etapem działań w celu uzyskania Krajowego Certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie.
    W spotkaniu uczestniczyli  członkowie społeczności przedszkolnej: dzieci, Rada Rodziców, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz przedstawiciele organu prowadzącego- wiceprezydent Miasta Radomska- Pani Małgorzata Kańska- Kipigroch,  naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury- Pani Małgorzata Krupska, koordynator Wojewódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie- Pani Urszula Szewczyk, przedszkolna pielęgniarka a także przedstawiciele instytucji związanych z realizacją programu.
    Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Radomsku Pan Krzysztof Janik przedstawił zebranym cel spotkania, przypomniał początki pracy w ramach programu "Przedszkole Promujące Zdrowie", zapoznał z różnorodnością  podejmowanych działań na rzecz promocji zdrowia, które realizowane były i są w Przedszkolu.
    W części artystycznej zaprezentowały się dzieci 5,6-letnie, które przedstawiły etiudę  pantomimiczną „Jestem małą kropelką wody”, taniec do Walca nr 2 – Dmitrija Szostakowicza oraz grupa dzieci 4,5-letnich, która przedstawiła montaż słowno- muzyczny p/h "Jak Natka Szczerbatka dbała o zdrowie".
    Kolejnym punktem spotkania była prezentacja multimedialna, która przedstawiła szeroki zakres działań przedszkola w zakresie promowania zdrowia, podzielona na następujące obszary: przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, przestrzeganie nawyków higieniczno –kulturalnych, zdrowe odżywianie, rozwijanie sprawności ruchowej, kontakt z przyrodą, rozwijanie postawy proekologicznej. Prezentacja multimedialna poparta była zdjęciami z realizacji programów, projektów i imprez środowiskowych.
    Zostały również zaprezentowane wyniki autoewaluacji działań przedszkola w zakresie czterech standardów Przedszkola Promującego Zdrowie, na ich podstawie wyłoniono priorytet do kolejnych działań.
    Zaproszeni gości pozytywnie wypowiadali się na temat pracy Przedszkola i  zaangażowanie całej społeczności Przedszkola w promocję zdrowia.                                 

Wniosek Przedszkola o nadanie Krajowego Certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie uzyskał pozytywną rekomendację koordynatora Wojewódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.