Aktualności archiwalne rok szkolny 2018-2019

środa, 05 czerwiec 2019 11:40

Nasze przedszkole od kilku lat bierze udział w kolejnych edycjach ogólnopolskiego programu edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”, którego organizatorem jest Państwowa Inspekcja Sanitarna.

W miesiącu maju dzieci 5,6-letnie i 6- letnie (oddział VI i VI) realizowały zadania wynikające z tego programu.

Podczas ciekawie prowadzonych przez nauczycieli zajęć, dzieci oglądały ilustracje dotyczące różnego rodzaju dymów i ich pochodzenia.

Rozwiązywały quizy i zagadki dotyczące szkodliwości dymów dla środowiska i zdrowia człowieka oraz dzieliły się własnymi obserwacjami i doświadczeniami na temat szkodliwości palenia tytoniu.

Przedszkolaki poznały również piosenkę o „Dinusiu”, uczestniczyły w zabawach ruchowych, a także prezentowały swoją wiedzę w formie plakatów i prac plastycznych.

Realizacja Programu oparta była na aktywizujących formach i metodach pracy, które umożliwiły dzieciom zaangażowanie różnych zmysłów w procesie zdobywania wiedzy.

Wszyscy chętnie i zainteresowaniem uczestniczyli w proponowanych działaniach, które wpłynęły na wzrost świadomości antynikotynowej.