Aktualności archiwalne rok szkolny 2018-2019

czwartek, 31 styczeń 2019 21:31

Informacje o realizowanym Programie:

Nazwa zadania:

Program Edukacji Ekologicznej pn. „Ekoprzedszkolak poznaje tajemnice wody – obserwuje, bada, eksperymentuje” realizowany w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Radomsku

Obszar priorytetowy:

Wzbogacenie wiedzy i podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i ich rodziców nt. zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wód i gospodarki wodnej.

Program pt. „Ekoprzedszkolak poznaje tajemnice wody – obserwuje, bada, eksperymentuje” skierowany jest do wszystkich wychowanków przedszkola, ich rodzin, pracowników naszej placówki i społeczności lokalnej, co pozwala na wyrównywanie szans edukacyjnych, aktywizowanie i integrowanie środowiska rodzinnego i lokalnego z przedszkolem w ramach edukacji ekologicznej i przyrodniczej.

Program obejmuje działania, które mają na celu podnoszenie wśród dzieci i ich rodziców świadomości ekologicznej, szczególnie dotyczącej zrównoważonego korzystania z zasobów wodnych, ochrony wód.

Ma za zadanie uświadomić, jak można zapobiegać zanieczyszczeniom wody oraz  jak o nią dbać, abyśmy jak najdłużej korzystali z jej dobrodziejstw. Jakość wody w naszym mieście uznawana jest za dobrą, co potwierdzają opinie przyjeżdżających do nas mieszkańców innych miast. Natomiast jakość wody w rzekach przepływających przez Radomsko i w jego okolicach – już nie.

Rzeka Radomka przepływająca przez centrum nie należy do czystych i właśnie o to będziemy pytać przedstawicieli Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Radomsku oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, których zaprosiliśmy do współpracy przy realizacji naszego programu.

Ważnym jego elementem jest zdobywanie wiedzy przez doświadczenie, obserwację, badanie, eksperymentowanie.

W ramach programu zaplanowano szereg warsztatów twórczych, konkursów, zajęć badawczych, specjalistycznych i wycieczek po województwie łódzkim.

Poprzez wspólną zabawę oraz podejmowanie różnorodnych aktywności dzieci zdobędą wiele cennych informacji, które będą mogły zastosować w praktyce.

Poszerzą swoją wiedzę na temat roli wody w przyrodzie, dowiedzą się wiele o jej właściwościach, zastosowaniach i sposobach oszczędzania.

Na realizację programu zaplanowano zakup pomocy dydaktycznych dla naszych wychowanków ( symulator – „Obieg wody w przyrodzie”, stół wodny – „Statek piracki”, zestawy kreatywne itp.).