Aktualności archiwalne rok szkolny 2017-2018

wtorek, 18 styczeń 2022 10:03

Zajęcia poprowadziły Panie z Działu Ochrony Środowiska - Edukacja Ekologiczna Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Radomsku.
Przedszkolaki utrwalały wiadomości n/t sortowania odpadów wytwarzanych przez człowieka, oglądały prezentację multimedialną przedstawiającą jak należy właściwie postępować z odpadami typu: szkło, papier i plastik, do jakich pojemników lub worków należy je wrzucać oraz jak postępować z odpadami „trudnymi” typu przeterminowane leki, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt RTV i AGD, baterie i akumulatory. Na koniec
otrzymały broszurkę pt. "Segreguj razem z nami" – ukazującą omawiane problemy, kolorowankę „Akcja segregacja”.