Certyfikaty

poniedziałek, 19 czerwiec 2017 10:35

Część I
W miesiącach luty - czerwiec 2017r. w przedszkolu prowadzone były zajęcia i zabawy komputerowe z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej z wykorzystaniem programów komputerowych, multimedialnych oraz filmów DVD zakupionych ze środków finansowych WFOŚiGW w Łodzi w ramach projektu realizowanego w Przedszkolu nr 1w Radomsku p/h „Ekopodróże małe i duże - poznawanie bioróżnorodności ekosystemów woj. łódzkiego”.                         

Z programów komputerowych m.in. „Maluch poznaje ekologię”, „Akademia Umysłu JUNIOR- Wiosna, lato, jesień, zima”- korzystały dzieci z wszystkich grup wiekowych w przedszkolu.

Część II
Dnia 02.06.2017 r. w piątek w grupie dzieci 6-letnich prowadzone były zajęcia badawcze z zakresu edukacji przyrodniczej w terenie w „Rodzinnych ogródkach działkowych”. Zajęcia odbywały się pod hasłem „Tropiciele przyrody”.

Przedszkolaki zapoznane zostały z zasadami regulaminu ogródków działkowych. Dzieci posługiwały się przedszkolnym sprzętem badawczym do obserwacji owadów i roślin, podziwiały walory estetyczne przyrody.

Część III
W grupie dzieci 5-letnich zostały przeprowadzone zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczej „Od gąsienicy do motyla”. Podczas tych zajęć dzieci dowiedziały się w jaki sposób rozwija się motyl, układały obrazki przedstawiające wszystkie etapy rozwoju motyla, bawiły się przy muzyce cichej i wolnej naśladując ruchy motyli „Taniec motyli”, dzieci obejrzały prezentację multimedialną „Od gąsienicy do motyla”, jak również różnego gatunku motyle. Przedszkolaki dowiedziały się czym żywią się gąsienice, jak również dorosłe okazy.

Po zajęciach w sali, dzieci zaopatrzone w lupy i lornetki udały się do ogrodu przedszkolnego by tam móc obserwować owady i rośliny. Posumowaniem zajęć było pokolorowanie wyciętego z kartonu motyla.

Część IV
W grupie dzieci 3,4-letnich (oddział II) w dniu 08.06.2017r. przeprowadzono zajęcie badawczo-przyrodnicze  „Ciekawy świat przyrody – mali odkrywcy”. Zajęcie zrealizowano w ramach projektu „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach” – Ekopodróże małe i duże – poznanie bioróżnorodności ekosystemów województwa łódzkiego realizowany w Publicznym Przedszkolu Nr1 Im. Jana Brzechwy w Radomsku ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zajęcie miało na celu tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających:
- zapoznaniu dzieci ze znaczeniem wybranych gatunków owadów w przyrodzie:
  biedronka, motyl, pszczoła;
- doskonaleniu umiejętności obserwowania i interpretowania ciekawych  zjawisk
  z zakresu edukacji przyrodniczej;
- rozbudzaniu zainteresowań przyrodniczych. 

Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciu rozwiązywały zagadki o mieszkańcach łąki, układały puzzle, tworzyły makietę łąki, kolorowały sylwety zwierząt żyjących na łące, a także obserwowały owady w ogrodzie przedszkolnym.

Część V
Wycieczka do Strzałkowa

W dniu 12.05.2017 r. dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 1 w Radomsku ze wszystkich grup wiekowych uczestniczyły w wycieczce autokarowej do Strzałkowa, która została zrefundowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „ Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach – Ekopodróże małe i duże - poznawanie bioróżnorodności ekosystemów województwa łódzkiego”, projekt realizowany w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Radomsku.

W czasie wycieczki przedszkolaki spacerowały ścieżką edukacyjną Punktu Edukacyjnego Nadleśnictwa Radomsko w Strzałkowie i poznały wiele ciekawostek z życia roślin i zwierząt leśnych przekazanych przez panią leśnik. Uczestniczyły także w projekcji filmu o tematyce przyrodniczej w kinie sferycznym.

Starsze przedszkolaki z oddziału IV,V i VI sadziły z panem leśnikiem sadzonki drzew leśnych. Dla wszystkich uczestników wycieczki przygotowano także ognisko z pieczeniem kiełbasek.

Celem wycieczki przyrodniczej było poszerzenie doświadczeń o świecie przyrody , wzbogacenie dziecięcych wrażeń i integracja ze środowiskiem leśnym.