Certyfikaty

niedziela, 11 czerwiec 2017 01:43

W ramach projektu „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach” – Ekopodróże małe i duże – poznawanie bioróżnorodności ekosystemów województwa łódzkiego” projekt realizowany w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w grupie dzieci 5- letnich (oddział IV- Pszczółki”) przeprowadzono cykl zajęć  w ramach współpracy z Nadleśnictwem Radomsko p. h. „ Dokarmiajmy ptaki i zwierzęta w czasie zimy”- zbiórka żywności dla zwierząt rozpropagowana wśród mieszkańców ul. Miłej i ul. Brzeźnickiej w Radomsku, wycieczka do lasu i dostarczenie zebranej żywności do paśników, a także spotkanie z panią leśnik.

Natomiast  w ramach  „Leśnej bioróżnorodności” - dzieci obejrzały prezentację multimedialną „Lasy, łąki, pola – skarbem natury”, aktywnie uczestniczyły w zajęciu z wykorzystaniem mikroskopów obserwując fragmenty roślin i owadów oraz w wycieczce do Strzałkowa poprzedzonej rozmową na temat sposobu zachowania w czasie pobytu w lesie.

Wszystkie zajęcia miały na celu wzbogacenie wiedzy dzieci na temat znaczenia ekosystemu  lasu w życiu człowieka, wpływu środowiska leśnego na stan powietrza oraz wpływu obcowania ze środowiskiem leśnym na  nasze zdrowie. Dzieci poznały rośliny występujące w polskich lasach, z zainteresowaniem przyglądały się owadom, obserwowały ptaki i słuchały ich śpiewu.

Z zaciekawieniem słuchały informacji o różnorodnych gatunkach drzew i krzewów przekazywanych przez panią leśnik Izę Randak. Wszystkie wymienione formy aktywności wpłynęły na poszerzenie wiedzy dzieci na temat lasu, zachęciły dzieci do spacerów i wycieczek rowerowych po środowisku, które kryje w sobie jeszcze mnóstwo zagadek do rozwiązania których potrzebna jest naturalna ciekawość i dociekliwość młodych przyrodników.