Certyfikaty

poniedziałek, 16 kwiecień 2012 09:09

Zdrowie – według Światowej Organizacji Zdrowia – to nie tylko brak choroby, ale także stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego.
Mając na uwadze wszystkie te aspekty, a także świadomość, że wiek przedszkolny dla człowieka jest tym momentem, w którym kształtują się jego obecne i przyszłe zachowania prozdrowotne, w dniu 23.11.2011r. Rada Pedagogiczna Przedszkola Nr1im. Jana Brzechwy w Radomsku wyraziła gotowość przystąpienia do rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Rok szkolny 2010/2011 był okresem przygotowawczym, w którym wypełnialiśmy wszystkie warunki umożliwiające nam przystąpienie do Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
Dnia 26.04.2012r. koordynator Rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Pani Urszula Szewczyk przekazała na ręce Dyrektora Przedszkola Pana Krzysztofa Janika Akces Przynależności do Rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Uzyskanie akcesu zobowiązuje pracowników przedszkola, rodziców i wychowanków do prowadzenia przedsięwzięć i działań ochraniających, wzmacniających i promujących zdrowie.

 cert3

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Więcej w tej kategorii: Pracownicy przedszkola »