Dyżury wakacyjne

Szanowni Rodzice dotyczy: funkcjonowania przedszkola w okresie wakacji

Nasz znak: PP1.402.1.2021       Data: 12.01.2021

Zgodnie z § 12 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017r. poz. 649 ze zm.) Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku uprzejmie informuje, że w roku szkolnym 2020/21 przerwa w pracy przedszkola będzie w miesiącu sierpniu 2021r.
W lipcu będą funkcjonowały oddziały dyżurujące, z których korzystać mogą wyłącznie dzieci, które są wychowankami naszego przedszkola i których rodzice w tym okresie pracują. Natomiast w miesiącu sierpniu opiekę nad dziećmi zapewniają rodzice.
Rodzice, których dzieci będą w lipcu 2021 korzystać z opieki przedszkolnej winni zgłosić je u nauczycieli oddziałów, do których uczęszczają do dnia 31 maja 2021r. Opłaty za świadczenia będą pobierane z góry w czerwcu 2021 r.