Dyżury wakacyjne

Na podstawie planu dyżurów radomszczańskich przedszkoli przekazanego przez Wydział Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Radomsko dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku zawiadamia, że w okresie ferii letnich, dyżur pełnią następujące przedszkola:

Od  01 lipca 2019r. do 31 lipca 2019r.:

Publiczne Przedszkole nr 10 w Radomsku, ul. Armii Krajowej 13

Od  01 sierpnia 2019r. do 31 sierpnia 2019r.:

Publiczne Przedszkole nr 1 w Radomsku, ul. Miła 13

Informujemy, że z dyżuru wakacyjnego przedszkoli mogą korzystać tylko i wyłącznie rodzice pracujący w okresie wakacji.

Rodzice, których dzieci będą w w/w okresach korzystać z opieki przedszkolnej winni zgłosić je u nauczycieli oddziałów, do których uczęszczają, do dnia 31 maja 2019 r.

Do przedszkoli dyżurujących należy zgłaszać dzieci tylko i wyłącznie w placówkach, do których uczęszczają w ciągu roku.

Decyzja ta jest wiążąca w zakresie zawarcia umowy na okres ferii letnich.