czwartek, 17 październik 2013 18:08

Konkurs międzygrupowy „EKOLUDKI”

W miesiącu październiku wszystkie grupy wiekowe Publicznego Przedszkola nr 1 w Radomsku zostały zaproszone do międzygrupowego konkursu ekologicznego p. h. „ EKOLUDKI”.

Celem konkursu było:
· poszerzenie wiedzy wychowanków na temat pory roku- jesieni
· wzbogacenie informacji o darach sadu, ogrodu, parku
· rozwijanie zamiłowań artystycznych poprzez zaangażowanie całej grupy w proces twórczy
· doskonalenie umiejętności współpracy w dużych zespołach
· rozwijanie pomysłowości, inwencji twórczej
· angażowanie wychowanków w kolejne etapy wykonania pracy- szukanie nowych, ciekawych rozwiązań

Regulamin konkursu - Każda grupa wiekowa mogła zgłosić do konkursu jedną pracę. Materiałem wyjściowym do wykonania „EKOLUDKA” mogły być dary ogrodu, sadu, parku, lasu. Sposób wykonania zależał od inwencji i pomysłowości uczestników.

PRACE NALEŻAŁO ZGŁASZAĆ DO DNIA 17.10.2013 R. U ORGANIZATORÓW KONKURSU - PANI BARBARY MOSIŃSKEJ I PANI JOLANTY NOWAK.

Inwencja i pomysłowość twórców zaskoczyła organizatorów. Wszyscy stanęli na wysokości zadania i przygotowali bardzo interesujące i oryginalne prace z tworzywa przyrodniczego.

Doceniając twórców Pan Dyrektor wręczył przedstawicielom grup atrakcyjne nagrody - laptopy edukacyjne i dyplomy. Zaprosił również wszystkie grupy do zwiedzania wystawy pokonkursowej.

Wszystkie wykonane prace można obejrzeć w galerii zdjęć do obejrzenia której serdecznie zapraszamy.

Opracowanie:
Barbara Mosińska i Jolanta Nowak