piątek, 28 maj 2021 09:26

 Przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach terenowo edukacyjnych w parku edukacyjnym „Mikrokosmos”.
Poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą dzieci skutecznie kształtowały gotowość do czynnego udziału w ochronie środowiska oraz zrozumienia wpływu i znaczenia czystego powietrza dla procesów warunkujących życie na ziemi.
Wycieczka zrefundowana została ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2021/2021”. Program Edukacji Ekologicznej pn. „Czyste chcemy mieć powietrze- zdrowie dla nas najważniejsze” realizowany w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku