czwartek, 27 maj 2021 15:09

W przeglądzie wystąpiło 12 uczestników, po dwoje z każdej grupy wiekowej. Występy dzieci podzielone były na dwie tury, w pierwszej wystąpiły dzieci młodsze, a w drugiej dzieci starsze, wszyscy zaśpiewali pięknie przygotowane piosenki. Młodzi artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami przez swoich kolegów i koleżanki z przedszkola.
Następnie Pan Dyrektor pogratulował wszystkim wykonawcom i wręczył im dyplomy oraz nagrody – kolorowe parasolki.
Życzymy dzieciom dalszych sukcesów artystycznych.
Międzygrupowy przegląd piosenki został zorganizowany w ramach konkursu z dziedziny edukacji ekologicznej pn. "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/21" ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Programu Edukacji Ekologicznej pt. „Czyste chcemy mieć powietrze – zdrowie dla nas najważniejsze” realizowanego w Publicznym
Przedszkolu nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku.