środa, 19 maj 2021 10:00

który realizowany jest  we współpracy z SANEPIDEM. Głównym celem programu jest zwiększenie świadomości dzieci na temat wpływu zanieczyszczonego powietrza, w tym dymu papierosowego na nasze zdrowie. Dzieci zainspirowane opowiadaniami, ilustracjami oraz własnymi spostrzeżeniami poczynionymi w czasie spacerów formułowały wnioski. Wiedzą, że dym papierosowy i wszystkie inne rodzaje zanieczyszczeń powietrza typu: dym z kominów fabryk, spaliny wydobywające się z samochodów, dym z kominów prywatnych posesji bardzo niekorzystnie wpływają na zdrowie dzieci i dorosłych.