środa, 23 wrzesień 2020 08:33

W dniach 23 i 24.09.2020 r. w   grupach dzieci  5 i 6- letnich ( oddział IV, V, VI) przeprowadono  zajęcia p.h.„ Segregacja odpadów” z wykorzystaniem kreatywnego zestawu klasowego  . Celem zajęć było kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań dzieci w zakresie ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania odpadami. Dzieci wzbogcły wiedzę na temat tego, jak ważna jest segregacja śmieci już w  domu, poszerzały wiedzę o recyklingu metalu, iszkła, plastiku, makulatury. Utrwalały wiedzę o kolorystyce poszczególnych pojemników i tego, jakie odpady mogą się w nich znależć. Zajęcia zrealizowano w ramach konkursu z dziedziny edukacji ekologicznej pn. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2019/2020”. „Program Edukacji Ekologicznej pn. „Przedszkolak mały i duży przyrodzie służy – zbiera, segreguje, środowisko szanuje” relizowany w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w  Radomsku.