poniedziałek, 28 wrzesień 2020 08:55

Akcja ekologiczna

AKCJA EKOLOGICZNA      

dla dzieci i ich Rodziców
oraz pracowników przedszkola pn.

„MAKULATURĘ ZBIERAMY – LAS OSZCZĘDZAMY”

Akcja prowadzona jest w ramach konkursu z dziedziny edukacji ekologicznej pt. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2019/2020” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Program Edukacji Ekologicznej pn. „Przedszkolak mały i duży przyrodzie służy – zbiera, segreguje, środowisko szanuje” realizowany w Publicznym Przedszkolu  nr 1 w Radomsku.

Cele akcji:
    propagowanie wśród dzieci właściwych postaw proekologicznych poprzez angażowanie ich we wspólne przedsięwzięcia związane z selektywną zbiórką odpadów
    wdrażanie do ochrony środowiska poprzez kształtowanie  nawyków sortowania odpadów i gromadzenia surowców wtórnych

Regulamin zbiórki makulatury:
1.    Organizatorem akcji jest Publiczne Przedszkole nr 1 w Radomsku.
2.    Akcja zbiórki makulatury prowadzona jest wśród dzieci wszystkich grup wiekowych, ich Rodziców i pracowników Publicznego Przedszkola nr 1 w Radomsku.
3.    Akcja zbiórki makulatury trwa od 1.X.2020r do 31.X.2020r.
4.    Makulaturę należy wrzucać do pojemnika wystawionego na terenie przedszkola.
5.    Za zebrane środki finansowe zakupione zostaną krzewy ozdobne do ogrodu przedszkolnego.

segre