wtorek, 25 luty 2020 09:55

Skąd się biorą produkty ekologiczne?

„Skąd się biorą produkty ekologiczne” to nowy, ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi do którego przystąpiło również nasze przedszkole.
W tym roku przeprowadzona zostanie pilotażowa edycja.

Okres przedszkolny jest niezmiernie ważnym etapem kształtowania się postaw determinujących aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Dlatego też istotne jest edukowanie dzieci w zakresie prawidłowego żywienia już od najmłodszych lat. Utrwalone przyzwyczajenia zdrowotne i nawyki decydują o późniejszym stylu życia. Dodatkowo z badań wynika także, że żywność ekologiczna może mieć związek ze zdrowszym stylem życia.

Konsumenci ekologiczni częściej dbają o dietę i aktywność fizyczną oraz cechuje ich istotnie mniejsze prawdopodobieństwo nadwagi i otyłości.
Program skierowany jest do dzieci 5-6- letnich.
W naszym przedszkolu wezmą w nim aktywny udział dzieci z oddziału IV i VI.
Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.
Główne założenie programu:
zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
propagowanie zdrowego stylu życia,
zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o  nawykach higieniczno- zdrowotnych

Program skierowany jest do dzieci 5-6- letnich.