środa, 05 czerwiec 2019 09:57

Woda - źródło życia i zdrowia” - konkurs wiedzy o wodzie

W dniu 05.06.2019r. dla dzieci  5-6 i 6- letnich (Oddział V i VI) zorganizowany został konkurs wiedzy o właściwościach wody, ochronie i oszczędnym gospodarowaniu jej zasobami pod hasłem: „Woda- źródło życia i zdrowia”.

Celem konkursu było uświadomienie dzieciom znaczenia wody dla zdrowia i życia człowieka, roślin i zwierząt.

Dzieci miały możliwość wykazania się wiedzą z zakresu gospodarowania zasobami wodnymi rozwiązując zagadki, quizy, wykonując zadania ekologiczne, tworząc wodne obrazy inspirowane muzyką.

Konkurs zorganizowany został w ramach projektu Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach – Program Edukacji Ekologicznej p/h: „Ekoprzedszkolak poznaje tajemnice wody- obserwuje, bada, eksperymentuje” realizowanego w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku.